Poradnia osteoporozy

Aby wyszukać ośrodki współpracującą z NFZ, wybierz jedno z województw:
Na dzień 20-07-2024 w Polsce są 84 placówki udzielające na NFZ świadczenia poradnia osteoporozy. Średni czas oczekiwania to 202 dni. W województwie z najkrótszym czasem oczekiwania średnio czeka się 0 dni, a w rejonie z najdłuższymi kolejkami jest to 541 dni.

Poradnia osteoporozy na NFZ - co musisz wiedzieć?

Poradnie osteoporozy zajmują się diagnostyką oraz leczeniem osteoporozy oraz innych zaburzeń mineralizacji tkanki kostnej. Poradnia osteoporozy ma kompetencje do wykonywania niezbędnych badań laboratoryjnych, które pomogą w leczeniu. Pacjenci mogą mieć wykonane badania densytometryczne, które sprawdza gęstość minerałów składających się na kość. Badanie wykonuje się bezpłatnie, jeśli pacjent posiada skierowanie od lekarza specjalisty lub odpłatnie w przypadku braku skierowania. Na podstawie badania densytometrycznego, lekarskiego i analitycznych, lekarz diagnozuje pacjenta i wyklucza lub stwierdza osteoporozę oraz określa ryzyko złamania kości. Następnie wdraża odpowiednie leczenie.
Poradnie osteoporozy przyjmują pacjentów ze skierowaniem od lekarza POZ lub innego specjalisty, który ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie należy dostarczyć w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania się na listę osób oczekujących. Poradnia osteoporozy umożliwia również przyjęcie pacjentów odpłatnie bez konieczności posiadania skierowania.