1. Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy
  2. Dolnośląskie

Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy, Wrocław

Logo NFZ

Ośrodek Świętego Jerzego we Wrocławiu Prowadzący Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Logo NFZ

Zakład Opiekuńczo -Leczniczy dla Dorosłych Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek

Logo NFZ

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o Profilu Rehabilitacyjnym Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Oddziały opiekuńczo-lecznicze w mieście Wrocław, specjalizują się w okresowej całodobowej opiece, pielęgnacji i kontynuacji leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne. Osoby przebywające na oddziałach opiekuńczo-leczniczych w mieście Wrocław mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze w mieście Wrocław oprócz pomocy również edukują pacjentów w tematyce zdrowotnej, przygotowując tym samym pacjenta i jego rodzinę do samoopieki i powrotu do domu. Jeżeli opiekun i kierownik zakładu wyrazi zgodę, pacjent może dostać przepustkę na wyjście z oddziału opiekuńczo-leczniczego.
ZOL w mieście Wrocław udziela podopiecznym świadczeń w ramach NFZ. Jednak refundowane są tylko aspekty opieki zdrowotnej, koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent przebywający na oddziale.