Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ finansuje ze środków publicznych leczenie ponad 2 milionów ubezpieczonych zamieszkujących Pomorze. Jego główna siedziba znajduje się w Gdańsku. Poniżej publikujemy dane kontaktowe i podstawowe informacje o strukturze POW NFZ.

Adres siedziby (więc i adres do korespondencji) to:
Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk
tel. (58) 751 25 00

Jednak miejscem obsługi ubezpieczonych jest:

Sekcja Obsługi Pacjenta
ul. Podwale Staromiejskie 69
80-844 Gdańsk
tel. (58) 321 86 71 i 800 190 590
Godziny otwarcia: 8:00 – 16.00

Identyfikatorem (kodem) Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku jest 11.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej nfz-gdansk.pl lub za pośrednictwem poczty e-mail: pow@nfz-gdansk.pl. Również istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z następującymi komórkami:

Dyrektorem NFZ w Gdańsku jest Elżbieta Rucińska - Kulesz, a jej zastępcami są Małgorzata Grodziewicz (ds. Medycznych), Monika Kasprzyk (ds. Ekonomiczno-Finansowych) i Wiesław Kusio (ds. Służb Mundurowych).

Podstawą prawną działania Narodowego Funduszu Zdrowia jest ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz zajmuje się finansowaniem opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów ubezpieczonych w Funduszu. Celem zawieranych przez "gdański" NFZ kontraktów jest jak najlepsze zaspokojenie wszystkich potrzeb zdrowotnych mieszkańców Pomorza.

Najważniejszymi ośrodkami zdrowia na terenie Gdańska są: COPERNICUS Podmiot Leczniczy, Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, 7 Szpital Marynarki Wojennej. Natomiast najwięcej umów zawartych jest poradniami udzielającymi świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ginekologii i kardiologii.

Możesz ocenić ten artykuł: