Pomoc dla świadczeniodawcy

Nie wyrażam zgody na umieszczanie informacji o mnie lub mojej przychodni, żądam usunięcia profilu!

Przetwarzamy Państwa dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora. Interesem takim jest zarówno interes gospodarczy jakim jest prowadzenie portalu w ramach działalności informacyjnej Administratora i zwiększenie ilości odwiedzin strony, jak i interes społeczny, polegający na rozpowszechnianiu informacji o usługach świadczonych przez podmioty świadczące usługi w ramach systemu opieki zdrowotnej. Informacje takie obejmują dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, informacje o specjalizacji.

Osoby trzecie mają możliwość publikować w portalu opinie na temat usług konkretnego świadczeniodawcy/lekarza.

Dane Świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ (lub lekarza, który pracuje/pracował w placówce medycznej, która umowę taką zawarła), są publicznie dostępne zarówno w rejestrze lekarzy, prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską, jak i w portalach NFZ np. w portalu https://terminyleczenia.nfz.gov.pl.

Dane o prowadzonej działalności gospodarczej mogą znaleźć się również w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej oraz w Krajowy Rejestrze Sądowym.

Dane takie podlegają udostępnieniu w ramach szeroko pojętego prawa do dostępu do informacji publicznej i mogą podlegać ponownemu wykorzystaniu w oparciu o właściwe przepisy prawa.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa szczególnie uzasadniony interes sprzeciwia się takiemu przetwarzaniu, możecie Państwo złożyć sprzeciw wobec naszego przetwarzania Państwa danych. Sprzeciw taki musi być jednakże uzasadniony, a w jego treści musi zostać opisane na czym polega Państwa interes w usunięciu Państwa danych i dlaczego uważacie Państwo, że tenże interes jest nadrzędny wobec wskazanego we wstępie interesu Administratora.

Dopiero po złożeniu kompletnego sprzeciwu Administrator będzie w stanie ustosunkować się merytorycznie do zgłoszonego żądania.

Informujemy, że nawet złożenie uzasadnionego w Państwa ocenie sprzeciwu nie powoduje automatycznie usunięcia Państwa danych. Nawet w takiej sytuacji Administrator jest uprawniony do uznania, że jego interes jest nadrzędny wobec Państwa interesu, wskazanego w sprzeciwie.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności portalu.

Podajecie moje prywatne dane kontaktowe, żądam ich usunięcia!

Nie jest naszą intencją podawanie prywatnych informacji (np. numerów telefonu). Dane w portalu pochodzą z publicznych rejestrów NFZ, w których musiały się znaleźć wrażliwe dane. Dlatego najlepszym rozwiązaniem problemu jest ich aktualizacja w raportach wysyłanych do NFZ.

Chciałbym dodać swoją placówkę do bazy danych portalu. Jak to zrobić?

Automatycznie dodajemy do portalu informacje na temat placówek współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli placówki nie ma u nas i jednocześnie figuruje ona w rejestrach NFZ: gsl.nfz.gov.pl lub terminyleczenia.nfz.gov.pl, to prosimy dać znać - wyjaśnimy tę sprawę.

Jeśli chodzi o placówki prywatne, to obecnie informacji na ich temat nie umieszczamy w portalu.

Przy mojej placówce znajduje się informacja "Placówka została oznaczona w serwisie jako nieaktywna", a przecież wciąż prowadzę działalność. Jak to poprawić?

Najprawdopodobniej problem wynika z tego, że w międzyczasie nazwa placówki (lub sposób jej zapisu) uległa zmianie. Skutkiem tego jest dodanie nowego profilu placówki. W takim przypadku prosimy o wyszukanie w naszym portalu aktualnej wersji profilu i przesłanie do nas informacji o tych dwóch profilach. Połączymy je w jeden.

Jak można poprawić podawane dane kontaktowe?

Dane kontaktowe w naszym portalu przede wszystkim pochodzą z raportów na temat długości kolejek wysyłanych do NFZ. Regularnie je aktualizujemy, więc najlepszym sposobem aktualizacji danych jest poprawienie ich w raportach. Dzięki temu u nas jak i w rejestrach NFZ będą się znajdowały prawidłowe informacje.

Jak można poprawić pokazywaną pozycję placówki na mapie?

W tym celu prosimy o przesłanie informacji, o którą placówkę chodzi wraz z informacją o jej rzeczywistym położeniu (np. link do serwisu Google Maps). Bezzwłocznie pozycję poprawimy.

Nie podobają mi się opinie umieszczone pod moją przychodnią. Czy możecie je skasować?

Bezdyskusyjnie usuwamy np. opinie wulgarne albo będące nie na temat. Komentarze są moderowane lub usuwane również po otrzymaniu wiarygodnej wiadomości wskazującej treści i uzasadniającej ich bezprawny charakter.

Należy mieć na uwadze, że samo zgłoszenie żądania, nawet jeżeli żądanie jest w Państwa ocenie uzasadnione, nie zobowiązuje Administratora do automatycznego usunięcia opinii z Portalu. Dodatkowo informujemy, że zgłoszenie powinno:

1. Zawierać informacje pozwalające jednoznacznie zidentyfikować, której placówki dotyczy zgłoszenie - najlepiej jest wysłać nam link do profilu.

2. Być precyzyjnie i jednoznacznie wskazywać, których komentarzy ono dotyczy. Najprościej jest podać datę publikacji (która zazwyczaj jest unikalna). Można też napisać wszystko: datę, autora i treść komentarza.

3. Zawierać szczegółowe uzasadnienie odnoszące się do poszczególnych komentarzy, a nawet ich poszczególnych zdań.

4. Zawierać dane identyfikacyjne zgłaszającego.