W Rybniku są 2 placówki, w których można skorzystać z programu Profilaktyka 40 Plus. Poniżej prezentujemy wykaz punktów, które umożliwiają wzięcie udziału w programie.

Program Profilaktyka 40 plus, którego celem jest objęcie obywateli od 40 roku życia badaniami w zakresie najczęściej pojawiających się dolegliwości. Z tego programu można skorzystać w Rybniku. Więcej informacji o zakresie przeprowadzanych badań i instrukcja jak skorzystać z programu można odnaleźć w publikacji: Program Profilaktyka 40 Plus.

Poniżej przedstawiamy listę placówek, w których można wykorzystać skierowanie na udział w diagnostyce:

Diagnostyka
Cegielniana 14, Rybnik
tel.: 32 781 45 50 wew. 51, 52

NZOZ Laboratorium Analityczne
Byłych Więźniów Politycznych 3, Rybnik
tel.: 32 422 49 66

Źródłem prezentowanych danych jest strona internetowa Ministerstwa Zdrowia.

Możesz ocenić ten artykuł: