Przygotowywana Ustawa o zdrowiu publicznym uporządkuje przepisy dotyczące ochrony zdrowia, co umożliwi koordynację działań wszystkich instytucji związanych z problematyką zdrowotną.

Głównym celem tej ustawy ma być poprawa stanu zdrowia Polaków. W tym celu skoordynowane będą działania wszystkich resortów a także instytucji, m.in.: Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Zdrowie ma być priorytetem państwa

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło już projekt założeń do ustawy. Zgodnie z nim powołana ma zostać Rada ds. Zdrowia Publicznego, na której czele stanie premier. W jej skład wejdą przedstawiciele kierownictw wszystkich resortów. Rada ma wyznaczać kierunki Narodowego Programu Zdrowia Publicznego oraz analizować sytuację zdrowotną w kraju.

Zdrowie ma być priorytetem państwa. Mają w tym pomóc działania profilaktyczne. Programy zdrowotne będą oparte o dokładną analizę potrzeb.

Przewidziane jest powstanie Krajowego Centrum Zdrowia Publicznego, które będzie analizowało i oceniało stan zdrowotny Polaków. Ma ono określać czynniki ryzyka i przygotowywać Narodowy Program Zdrowia Publicznego.

Więcej kompetencji w kształtowaniu lokalnych polityk zdrowotnych zyskają samorządy. Będą m.in. powołane wojewódzkie i powiatowe Centra Zdrowia Publicznego oraz Fundusz Profilaktyki Uzależnień.

Dzięki ustawie likwidowane mają być różnice w stanie zdrowia w poszczególnych regionach Polski. W ciągu 15 lat mają zostać zniwelowane różnice zdrowotne w porównaniu z najbardziej rozwiniętymi krajami UE.

Ramy działania specjalistów zdrowia publicznego

Eksperci podkreślają wagę przyjęcia ustawy o zdrowiu publicznym, w której zostaną zdefiniowane priorytety we wszystkich obszarach związanych ze stanem zdrowia. Według krajowego specjalisty ds. zdrowia publicznego prof. Bolesława Samolińskiego, w Polsce jest już wielu absolwentów kierunku zdrowie publiczne, natomiast brakuje ram prawnych do ich działania.

Wśród priorytetów polityki zdrowotnej eksperci wymieniają m.in. poprawę stanu zdrowia matek i dzieci, ograniczanie zachorowalności i umieralności z powodu chorób krążenia, nowotworów, przewlekłych chorób niezakaźnych przez poprawę żywienia i zwiększenia aktywności fizycznej, poprawę stanu zdrowia psychicznego Polaków oraz promocję zdrowia.

Możesz ocenić ten artykuł: