Jeśli masz od 18 do 65 lat, ważysz ponad 50 kilogramów, dobrze się czujesz - najprawdopodobniej możesz zostać honorowym krwiodawcą. Oddawanie krwi wraz z badaniem trwa około godziny. Krwiodawcom przysługuje dzień wolny od pracy, a w ramach posiłku regeneracyjnego dostaje osiem tabliczek czekolady.

Znajdź placówki:
Poradnia hematologiczna na NFZ
Lekarz rodzinny (POZ) na NFZ

Krew i jej składniki podawane są głównie osobom, które utraciły własną krew w wyniku wypadku albo operacji, osobom z zaburzeniami krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także pacjentom z chorobami rozrostowymi i nowotworami, w trakcie i po chemioterapii. Krew ratuje życie, a nie da się jej wyprodukować.

Gdzie można oddać krew

Krew można oddawać w regionalnych centrach krwiodawstwa (RCKiK) i ich oddziałach, które często działają przy szpitalach i przychodniach. RCKiK organizują również akcje w terenie – stałe, np. co tydzień w określonej placówce medycznej lub okazjonalne, w przychodniach, a także w urzędach, firmach itp.

Centra krwiodawstwa dysponują również specjalnymi ambulansami do poboru krwi. Dzięki nim akcję krwiodawstwa można zorganizować prawie wszędzie. W Warszawie ambulans taki można spotkać w każdą środę przed Pałacem Kultury i Nauki. Szczegółowy harmonogram akcji krwiodawstwa zamieszczany jest na stronach internetowych Narodowego Centrum Krwi, które jest odpowiedzialne za pobieranie i zaopatrzenie w krew (www.nck.gov.pl) oraz każdego RCKiK.

Kto może oddawać krew?

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi, powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po zjedzeniu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku; powinien też wypić około 1,5 litra płynów w ciągu doby. Minimum 24 godziny przed oddaniem krwi nie można pić alkoholu. Nie należy zgłaszać się do oddawania krwi, jeśli jest się przeziębionym (z katarem) lub przyjmuje się leki.

Dawcą może być osoba w wieku od 18 do 65 lat. Kandydat powinien ważyć więcej niż 50 kilogramów, nie może mieć temperatury przekraczającej 37 stopni, powinien mieć miarowe tętno o częstotliwości od 50 do 100 uderzeń na minutę, a wartości ciśnienia tętniczego nie powinny przekraczać 180 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i 100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego. Nie można oddawać krwi w czasie miesiączki.

Dawca musi wypełnić szczegółowy kwestionariusz pozwalający już na wstępie wyeliminować osoby, które nie mogą oddawać krwi. Do oddawania krwi kwalifikuje lekarz, który mierzy ciśnienie i temperaturę, zwraca też uwagę m.in. na stan węzłów chłonnych i ewentualne zmiany skórne.

Przerwa między oddawaniem krwi nie może być krótsza niż 8 tygodni. Krew może być pobierana maksymalnie 6 razy w roku od mężczyzn i 4 razy w roku od kobiet.

Jak przebiega oddawanie krwi?

Po przybyciu do punktu poboru krwi kandydat na dawcę wypełnia kwestionariusz. Trzeba mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, numerem PESEL i adresem zamieszkania. Następny krok to badanie poziomu hemoglobiny, którego wynik odczytywany jest w ciągu 3 minut. Potem dawca badany jest przez lekarza, który kwalifikuje (albo nie) od oddania krwi.

Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi (w krwioobiegu dorosłego człowieka krąży ok. 5 - 6 litrów krwi).

Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu, żeby zregenerować siły. Opuszczając punkt poboru krwi, każdy otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4,5 tys. kcal, czyli osiem tabliczek czekolady

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, zawsze pobiera się ją sprzętem jednorazowego użytku.

Możesz ocenić ten artykuł: