Każdy ubezpieczony może skorzystać z opieki stomatologicznej w ramach świadczeń z NFZ. Należy pamiętać, że nie wszystkie procedury są refundowane i za niektóre zapłacimy z własnej kieszeni.

Znajdź placówki:
Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej na NFZ
Poradnia kardiochirurgiczna na NFZ
Poradnia chirurgii klatki piersiowej na NFZ

Pacjent może wybrać na terenie całego kraju dowolną placówkę lub gabinet lekarza stomatologa, który ma umowę z NFZ. Do stomatologa nie jest wymagane skierowanie, a pacjent, który zgłosi się z bólem zęba, powinien zostać przyjęty w dniu zgłoszenia.

Na co może liczyć pacjent

Pacjentowi przysługuje m.in. raz w roku badanie lekarskie stomatologiczne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, trzy razy w roku badanie kontrolne, leczenie próchnicy zębów, świadczenia z zakresu leczenia endodontycznego (kanałowego) zębów jednokanałowych.

W ramach NFZ możemy też liczyć na usunięcie złogów nazębnych, leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej, usunięcie zęba oraz niektóre zabiegi chirurgiczne, zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne w razie potrzeby - dwa razy do roku - ale tylko w połączeniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym.

W razie potrzeby pacjent podczas zabiegu zostanie znieczulony.

Leczenie protetyczne

Ubezpieczeni mogą także w ramach NFZ oczekiwać bezpłatnego leczenia protetycznego.

Pacjent ma m.in. prawo do leczenia z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na pięć lat.

Przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na dwa lata (także w większym zakresie, np. z wyciskiem lub podścieleniem protezy).

Leczenie ortodontyczne

W ramach gwarantowanego leczenia ortodontycznego wad zgryzu pacjentom do końca 12. roku życia przysługuje m.in. leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego, kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu, zdjęcie pantomograficzne - jeden raz w trakcie leczenia ortodontycznego, a do ukończenia 13. roku życia - naprawa aparatu.

Do 18. roku życia w ramach leczenia ortodontycznego przysługuje m.in. badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej, badanie przez lekarza specjalistę, proteza dziecięca częściowa i proteza dziecięca całkowita, korekcyjne szlifowanie zębów.

Stomatologia dla dzieci, ciężarnych i niepełnosprawnych

Wybranym grupom przysługują dodatkowe świadczenia.

Np. dzieciom i młodzieży do 18. roku życia należy się też zabezpieczenie lakiem bruzd zębów szóstych - do ukończenia siódmego roku życia, lakierowanie wszystkich zębów stałych, impregnacja zębiny zębów mlecznych, całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego, kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych, leczenie endodontyczne (kanałowe) wszystkich zębów oraz zakażonych zębów jedno i dwukanałowych, zabiegi chirurgiczne, takie jak: operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba, operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych, resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich.

Kobiety w ciąży i połogu mogą liczyć na usunięcie złogów nazębnych - raz na pół roku, badania kontrolne - raz na kwartał, rozszerzone leczenie kanałowe.

Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń, kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

Gdzie się udać z nagłym bólem w nocy

Należy poszukać placówki oferującej tzw. doraźną pomoc stomatologiczną w ramach NFZ. Poradnia powinna pracować w dni powszednie w godz. 19-7 rano, a w soboty, niedziele i święta - przez całą dobę.

Wykaz gabinetów można znaleźć na stronach oddziałów NFZ.

Możesz ocenić ten artykuł: