Każdy ubezpieczony może skorzystać z opieki stomatologicznej w ramach świadczeń z NFZ. Należy pamiętać, że nie wszystkie procedury są refundowane i za niektóre zapłacimy z własnej kieszeni.

Znajdź placówki:
Poradnia chirurgii klatki piersiowej na NFZ
Leczenie aparatem ortodontycznym na NFZ
Poradnia chirurgii onkologicznej na NFZ

Pacjent może wybrać na terenie całego kraju dowolną placówkę lub gabinet lekarza stomatologa, który ma umowę z NFZ. Do stomatologa nie jest wymagane skierowanie, a pacjent, który zgłosi się z bólem zęba, powinien zostać przyjęty w dniu zgłoszenia.

Na co może liczyć pacjent

Pacjentowi przysługuje m.in. raz w roku badanie lekarskie stomatologiczne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, trzy razy w roku badanie kontrolne, leczenie próchnicy zębów, świadczenia z zakresu leczenia endodontycznego (kanałowego) zębów jednokanałowych.

W ramach NFZ możemy też liczyć na usunięcie złogów nazębnych, leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej, usunięcie zęba oraz niektóre zabiegi chirurgiczne, zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne w razie potrzeby - dwa razy do roku - ale tylko w połączeniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym.

W razie potrzeby pacjent podczas zabiegu zostanie znieczulony.

Leczenie protetyczne

Ubezpieczeni mogą także w ramach NFZ oczekiwać bezpłatnego leczenia protetycznego.

Pacjent ma m.in. prawo do leczenia z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na pięć lat.

Przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na dwa lata (także w większym zakresie, np. z wyciskiem lub podścieleniem protezy).

Leczenie ortodontyczne

W ramach gwarantowanego leczenia ortodontycznego wad zgryzu pacjentom do końca 12. roku życia przysługuje m.in. leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego, kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu, zdjęcie pantomograficzne - jeden raz w trakcie leczenia ortodontycznego, a do ukończenia 13. roku życia - naprawa aparatu.

Do 18. roku życia w ramach leczenia ortodontycznego przysługuje m.in. badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej, badanie przez lekarza specjalistę, proteza dziecięca częściowa i proteza dziecięca całkowita, korekcyjne szlifowanie zębów.

Stomatologia dla dzieci, ciężarnych i niepełnosprawnych

Wybranym grupom przysługują dodatkowe świadczenia.

Np. dzieciom i młodzieży do 18. roku życia należy się też zabezpieczenie lakiem bruzd zębów szóstych - do ukończenia siódmego roku życia, lakierowanie wszystkich zębów stałych, impregnacja zębiny zębów mlecznych, całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego, kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych, leczenie endodontyczne (kanałowe) wszystkich zębów oraz zakażonych zębów jedno i dwukanałowych, zabiegi chirurgiczne, takie jak: operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba, operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych, resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich.

Kobiety w ciąży i połogu mogą liczyć na usunięcie złogów nazębnych - raz na pół roku, badania kontrolne - raz na kwartał, rozszerzone leczenie kanałowe.

Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń, kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

Gdzie się udać z nagłym bólem w nocy

Należy poszukać placówki oferującej tzw. doraźną pomoc stomatologiczną w ramach NFZ. Poradnia powinna pracować w dni powszednie w godz. 19-7 rano, a w soboty, niedziele i święta - przez całą dobę.

Wykaz gabinetów można znaleźć na stronach oddziałów NFZ.

Możesz ocenić ten artykuł: