Logo NFZ

NSZOZ "Orto-Med"

Na dzień 28-11-2020 w Lipnie jest 1 placówka udzielająca na NFZ świadczenia stomatolog.

W województwie kujawsko-pomorskim są jeszcze 463 ośrodki, w których w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest stomatolog. Kolejka w nich wynosi średnio 38 dni.