1. Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka)
  2. Opolskie

Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka)

Logo NFZ

American Heart Of Poland

Logo NFZ

Polska Grupa Medyczna NZOZ Polskiej Grupy Medycznej im. Polonii Świata

Logo NFZ

American Heart Of Poland

Logo NFZ

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Na dzień 07-04-2020 w województwie opolskim są 4 placówki udzielające na NFZ świadczenia usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka). Średni czas oczekiwania to 11 dni. Najkrócej czeka się 0 dni, a u świadczeniodawcy z najdłużym czasem oczekiwania nabliższy wolny termin jest za 43 dni.