1. Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka)
  2. Podlaskie

Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka)

Logo NFZ

NZOZ "Procardia"

Logo NFZ

SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Logo NFZ

SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Logo NFZ

SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego

Logo NFZ

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Logo NFZ

Szpital Wojewódzki im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Logo NFZ

Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe

Na dzień 22-01-2020 w województwie podlaskim jest 6 placówek udzielających na NFZ świadczenia usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka). Średni czas oczekiwania to 19 dni. Najkrócej czeka się 0 dni, a u świadczeniodawcy z najdłużym czasem oczekiwania nabliższy wolny termin jest za 56 dni.