1. Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy
  2. Kujawsko-Pomorskie

Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy, Bydgoszcz

Logo NFZ

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy na mapie
  • Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy
1.0/5
7 opinii
Markwarta 4-6
Bydgoszcz

Oddziały opiekuńczo-lecznicze w Bydgoszczy, specjalizują się w okresowej całodobowej opiece, pielęgnacji i kontynuacji leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne. Osoby przebywające na oddziałach opiekuńczo-leczniczych w Bydgoszczy mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze w Bydgoszczy oprócz pomocy również edukują pacjentów w tematyce zdrowotnej, przygotowując tym samym pacjenta i jego rodzinę do samoopieki i powrotu do domu. Jeżeli specjalista i kierownik zakładu wyrazi zgodę, pacjent może dostać przepustkę na wyjście z oddziału opiekuńczo-leczniczego.
ZOL w Bydgoszczy udziela chorym świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak refundowane są tylko aspekty opieki zdrowotnej, koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi podopieczny przebywający na oddziale.