Zadaniem aptek szpitalnych jest zaopatrywanie w leki i wyroby medyczne szpitali i innych placówek leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Funkcję apteki szpitalnej może pełnić dział farmacji szpitalnej.

Działalność aptek szpitalnych reguluje ustawa Prawo farmaceutyczne.

Obowiązki aptek szpitalnych

Apteki szpitalne m.in. wydają produkty lecznicze i wyroby medyczne. Do ich zadań należy także sporządzanie leków recepturowych. Poza tym sporządza się tu leki do żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego; tu przygotowuje się też leki cytostatyczne, wytwarza płyny infuzyjne, a także roztwory do hemodializy i dializy dootrzewnowej.

Apteki szpitalne biorą też udział w monitorowaniu niepożądanych działań leków, badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala, w racjonalizacji farmakoterapii.

Do ich zadań należy też organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Apteka szpitalna może zaopatrywać w leki zarówno szpitale i inne placówek wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jak i pacjentów włączonych do terapii w ramach programów lekowych, pacjentów korzystających z chemioterapii w trybie ambulatoryjnym.

W placówkach ustalane są także procedury wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych na oddziały oraz dla pacjenta. Prowadzona jest także ewidencja próbek do badań klinicznych oraz produktów leczniczych i wyrobów medycznych otrzymywanych w formie darowizny.

Zasady działania

Apteka szpitalna może być uruchomiona po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego pod warunkiem, że spełnia określone w ustawie wymogi.

Dotyczą one m.in. kierownika apteki, którym może być farmaceuta z co najmniej 5-letnim stażem pracy w aptece, a w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej - 3-letnim stażem.

Lokal apteki szpitalnej - jego wielkość, rodzaj, liczba pomieszczeń – powinien być dostosowany do rodzaju wykonywanych przez aptekę czynności, a także liczby świadczeń zdrowotnych wykonywanych w placówce, w której apteka została utworzona.

Powierzchnia lokalu apteki szpitalnej nie może być mniejsza niż 80 m kw., a w przypadku sporządzania leków recepturowych, przygotowywania leków do żywienia pozajelitowego, dojelitowego, indywidualnych dawek terapeutycznych oraz dawek leków cytostatycznych – odpowiednio większa.

W przypadku prowadzenia pracowni płynów infuzyjnych konieczne jest zwiększenie powierzchni apteki o pomieszczenie na utworzenie pracowni oraz laboratorium kontroli jakości z możliwością przeprowadzania badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych i biologicznych.

Możesz ocenić ten artykuł: