To, jakie badania musimy wykonać przed podjęciem pracy oraz jak często musimy je powtarzać, zależy od warunków, w jakich pracujemy. Koszty takich badań pokrywa pracodawca.

Znajdź placówki:
Poradnia otorynolaryngologiczna na NFZ
Kodeks pracy wymaga od każdego kandydata na pracownika, aby przed rozpoczęciem pracy, poddał się badaniom wstępnym. Co kilka lat trzeba je powtarzać. Badania powinny odbywać się w godzinach pracy.

Również w sytuacji, gdy pracownik jest dłużej niż 30 dni na zwolnieniu lekarskim, musi zrobić badania kontrolne, by potwierdzić, że jest zdolny do pracy na dotychczasowym stanowisku.  

To, czy pracodawca zleca właściwe badania lekarskie, kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy. Za dopuszczenie do pracy bez aktualnych badań na pracodawcę może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Kiedy i jakie?

To, jakie badania trzeba robić i jak często należy je powtarzać, szczegółowo reguluje rozporządzenie ministra zdrowia. Na badania kieruje pracownika pracodawca, określając, na jakie czynniki może być narażony podczas pracy.

Pracownicy biurowi pracujący przy komputerze z reguły przechodzą badania okresowe co cztery lata. Muszą zrobić badania ogólne (najczęściej obejmujące m.in. morfologię, OB, cukier, ogólne badanie moczu), skonsultować się z okulistą i lekarzem medycyny pracy. Lekarz może też zlecić inne badania wynikające z wywiadu oraz ze stanu zdrowia. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pracującym przy komputerze okulary korekcyjne, zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku innej pracy biurowej badania powtarza się co pięć lat.

Rodzaj i częstotliwość badań zależą od tego, czy na swoim stanowisku pracownik narażony jest na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych.

W przypadku niektórych prac częstotliwość badań okresowych zwiększa się po 45. albo 50. roku życia.

Szkodliwe czynniki

Inne badania będą obowiązkowe w zakładach pracy, gdzie pracownicy narażeni są na hałas (badania ogólne robi się wtedy co cztery lata, obejmują m.in. badanie otolaryngologiczne, które powtarza się przez pierwsze trzy lata pracy co roku, następnie co trzy lata) albo przy pracy wymagającej stałego i długotrwałego wysiłku głosowego (obejmuje m.in. konsultację u laryngologa i powtarzane jest co pięć lat).

Inne badania obowiązują pracowników, którym grozi wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów (to, jak często trzeba je powtarzać zależy od rodzaju substancji), inne w zakładach pracy, w których panuje gorący lub zimny mikroklimat (co trzy lata). Inne zasady dotyczyć będą też osób stykających się z materiałem biologicznym.        Szczególne wytyczne dotyczą zawodów wymagających "odpowiedniej sprawności narządów zmysłu", czyli np. kierowców, operatorów wózków widłowych, sprzętu drogowego, budowlanego, pracujących na wysokości (tu rozróżnia się wysokość do trzech metrów i powyżej trzech metrów), czy osoby posługujące się w pracy bronią.

Odrębną kategorią są też np. prace wiążące się z "zagrożeniami wynikającymi ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi", zagrożeniami wynikającymi z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, a także wynikającymi z narażania życia czy z monotonii pracy. W takich wypadkach w badaniach wykonuje się też m.in. badanie poziomu cholesterolu i EKG, należy też zwrócić uwagę na stan psychiczny pracownika.

W przypadku pracy zmianowej zakres badań zależy od wskazań lekarza, a powtarza się je co trzy lub pięć lat.

Możesz ocenić ten artykuł: