Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie został stworzony, by prowadzić terapię najbardziej niebezpiecznych przestępców. To pierwsza taka instytucja w historii polskiej psychiatrii.

Znajdź placówki:
Poradnia zdrowia psychicznego na NFZ
Poradnia psychologiczna na NFZ
Lekarz rodzinny (POZ) na NFZ

Ośrodek znajduje się na terenie powołanego w 1998 r. Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej.

Kto może tu trafić

Ośrodek powstał na mocy ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, która weszła w życie 22 stycznia 2014 r.

Przeznaczony jest dla sprawców groźnych przestępstw, którzy już po odbyciu kary więzienia mogliby z powodu zaburzeń psychicznych albo preferencji seksualnych popełnić na wolności kolejne przestępstwo.

Ustawa odnosi się m.in. do sprawców zabójstw i gwałtów, skazanych w czasach PRL na karę śmierci. Na mocy amnestii w 1989 r. zamieniono tym osobom wyroki śmierci na 25 lat (w Kodeksie karnym nie było wówczas kary dożywocia).

Jak działa ośrodek w Gostyninie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w ośrodku na 10 osadzonych ma przypadać co najmniej jeden psychiatra, sześciu psychologów, 14 pielęgniarek, siedmiu terapeutów i nie więcej niż 20 sanitariuszy, 28 pracowników ochrony i jeden pracownik socjalny. Łączna liczba personelu nie może przekroczyć 77 osób.

Według dyrektora ośrodka, dr. n. med. Ryszarda Wardeńskiego największym wyzwaniem dla placówki jest zapewnienie bezpieczeństwa i stworzenie racjonalnego programu leczniczego.

Jak ocenia psycholog z gostynińskiego ośrodka Agnieszka Łuczak, u większości pacjentów będą zapewne występowały zaburzenia osobowości, które poddawane będą terapii poznawczej. Terapia poznawcza zaburzeń osobowości to proces długotrwały, z reguły kilkuletni, z sesjami terapeutycznymi co najmniej dwa razy w tygodniu.

Obecnie w ośrodku jest przygotowanych 10 miejsc, jednak w razie potrzeby może zostać rozbudowany do maksymalnie 60 miejsc. W tym celu można będzie skorzystać z możliwości organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej.

Jakie wymogi musi spełnić ośrodek w Gostyninie

W ośrodku znajdują się jednoosobowe sale dla pacjentów, świetlica, stołówka, pokoje do prowadzenia terapii, pokój indywidualnych rozmów z umieszczonymi, gabinet zabiegowy, pokoje dla personelu.

Wszystkie pomieszczenia ośrodka są monitorowane przez całą dobę, dotyczy to także sal pacjentów. W każdej z nich są dwie kamery włączone przez 24 godziny, z których obraz jest przekazywany do dyżurki pielęgniarskiej oraz głównego stanowiska podglądu i dozoru.

Monitoring będzie rejestrowany, a nagrania przechowywane przez pół roku.

Kamery są też w łazienkach pacjentów. Aby uniemożliwić rejestrowanie obrazu z intymnymi częściami ciała oraz podczas wykonywania przez pacjentów intymnych czynności fizjologicznych, stosowane są w nich urządzenia wyposażone w funkcję maskowania stref prywatności.

W salach znajdują się łóżka przymocowane trwale do podłogi, pozwalające na dostęp z trzech stron, w tym dwóch dłuższych, dające możliwość zastosowania przymusu bezpośredniego w postaci izolacji oraz założenia pasów obezwładniających lub kaftana bezpieczeństwa.

Wszystkie znajdujące się w salach meble, z wyjątkiem krzeseł i foteli, są wykonane z metalu i na trwałe przymocowane do ścian lub podłogi. Dotyczy to również mebli w pozostałych pomieszczeniach, z których korzystają pacjenci.

Osoby skierowane do ośrodka będą mogły swobodnie poruszać się po oddziale, a na zewnątrz - np. na terenie rekreacyjnym wokół ośrodka - w obecności personelu i strażników.

Możesz ocenić ten artykuł: