Zakaz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych obowiązuje w Polsce od ponad trzech lat. Jednym z celów wprowadzenia zakazu była ochrona przed wdychaniem dymu tytoniowego osób niepalących.

Znajdź placówki:
Poradnia chorób płuc na NFZ

Choć w wielu rejonach świata palenie tytoniu staje się coraz mniej popularne, całkowita liczba palaczy wciąż rośnie i obecnie wynosi ok. 1 miliarda.

Eksperci WHO podkreślają, że wprowadzanie regulacji prawnych, takich jak ograniczenie palenia w miejscach publicznych czy zwiększanie akcyzy od papierosów, może ocalić miliony istnień ludzkich.

Groźny dymek

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w związku z chorobami wywoływanymi przez palenie lub używanie tytoniu co roku na świecie umiera ok. 6 mln osób, z czego 600 tys. w wyniku biernego palenia. W Polsce palenie jest odpowiedzialne za prawie 70 tys. zgonów rocznie.

Dym tytoniowy przyczynia się do rozwoju wielu nowotworów, chorób układu krążenia (w tym zawałów serca i udarów mózgu) oraz śmiertelnej choroby określanej jako przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Palenie jest też powodem znacznych wydatków na walkę ze zdrowotnymi skutkami nałogu. Straty gospodarcze z tego powodu są w Polsce szacowane na kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie.

Gdzie nie wolno palić

Według obowiązujących w Polsce przepisów palenie tytoniu jest zakazane w środkach transportu publicznego, w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci, na przystankach komunikacji miejskiej i w środkach publicznego transportu oraz na dworcach.

Zakazem palenia objęte są też szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, placówki oświaty, wypoczynku i kultury oraz obiekty sportowe. Rada gminy - w drodze uchwały - może ustalić inne miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego.

Właściciele restauracji z co najmniej dwiema salami konsumpcyjnymi mogą jedną z nich przeznaczyć dla osób palących. Sala musi być jednak zamknięta i wentylowana. W jednoizbowych lokalach obowiązuje będzie całkowity zakaz palenia.

W zakładach pracy, hotelach, domach pomocy społecznej i domach spokojnej starości, na uczelniach, w obiektach służących obsłudze podróżnych i w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych można tworzyć palarnie. Zgodnie z ustawą palarnia to pomieszczenie wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia tytoniu, zaopatrzone w odpowiednią instalację, tak aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

Kary za złamanie zakazu

Właściciele lub zarządzający obiektami i środkami transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia, są zobowiązani do umieszczenia w widocznych miejscach odpowiednich oznaczeń słownych i graficznych informujących o tym zakazie.

Za złamanie zakazu palenia grozi kara grzywny do 500 zł. Za nieumieszczenie informacji o zakazie palenia tytoniu właścicielowi lub zarządzającemu obiektem grozi kara do 2 tys. zł.

Możesz ocenić ten artykuł: