L4 przez Internet to nowoczesny odpowiednik drukowanych dokumentów ZUS ZLA. Podobnie jak klasyczne zwolnienie lekarskie, L4 online upoważnia do skorzystania z urlopu chorobowego oraz zasiłku chorobowego. Jak uzyskać takie zaświadczenie bez wizyty w przychodni? Co robić w przypadku problemów z wystawieniem elektronicznego L4? Odpowiadamy na pytania.

Co to jest L4 online?

L4 przez Internet (inaczej L4 online) stanowi elektroniczny odpowiednik papierowego zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA. Dokument ten, wystawiany przez lekarza, usprawiedliwia nieobecność w pracy, potwierdza również prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy. Możne go uzyskać każdy:

  • zatrudniony na pełen etat, pod warunkiem przepracowania w określonej firmie co najmniej 30 dni,
  • pracujący na umowę zlecenie lub o dzieło, pod warunkiem dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe przez co najmniej 90 dni,
  • z założoną własną działalnością, pod warunkiem dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe.

Jak otrzymać L4 przez Internet?

Usługą, która polega na zamówienie zwolnienia lekarskiego bez wychodzenia z domu jest konsultacja L4 online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową dowolnego podmiotu medycznego, który świadczy porady lekarskie przez Internet lub telefonicznie. Kolejny krok to wypełnienie prostego formularza, zwykle podmiot medyczny pyta o podstawowe dane, takie jak: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe pacjenta, który ubiega się o zwolnienie lekarskie, nr PESEL pacjenta, numer NIP zakładu pracy. Dodatkowo należy uzupełnić również datę nieobecności w pracy oraz termin wnioskowanego powrotu do pracy, a także, opcjonalnie załączyć dokumentację medyczną, która potwierdza tymczasową niezdolność do pracy.

Jeśli lekarz wystawiający L4 przez Internet nie ma wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta, zaświadczenie jest wystawiane w ciągu kilku minut i następnie, przesyłane automatycznie do ZUS-u i pracodawcy. W krótkim czasie zwolnienie lekarskie online jest również widoczne po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta. Co robić w przypadku problemów z wystawieniem elektronicznego L4, np. z powodu zawieszenia się systemu? W takiej sytuacji lekarz zwykle każe chwilę poczekać lub umawia się na kontakt w innym terminie, bez dodatkowych dopłat.

Ile kosztuje wystawienie L4 przez Internet?

Skoro wiadomo już, co to jest L4 online, warto powiedzieć co nieco o cenie takiej usługi. Samo w sobie elektroniczne zwolnienie lekarskie jest darmowe, ale każdy pacjent musi pokryć koszty organizacji prywatnej wizyty lekarskiej, celem wypisania tego zaświadczenia. Zwykle taka e-wizyta u lekarza (bez konieczności fizycznej obecności pacjenta w gabinecie), wiąże się z wydatkiem na poziomie około 100 złotych.

Jak wygląda zwolnienie elektroniczne?

Aby sprawdzić, jak wygląda zwolnienie elektroniczne, wystarczy skorzystać z przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze lub smartfonie, odwiedzić stronę internetową www.pacjent.gov.pl i następnie zalogować się na konto IKP (Internetowe Konto Pacjenta). Inny sposób polega na skorzystaniu z bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia mojeIKP. Najważniejsze informacje, które znajdują się na L4 przez Internet to:

  • kod literowy (A — niezdolność do pracy po przerwie mniejszej niż 60 dni, dotycząca tej samej choroby, co przed tą przerwą, B — niezdolność do pracy w ciąży, C — niezdolność do pracy wynikająca z nadużycia alkoholu, D — niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą, E — niezdolność do pracy w wyniku choroby zakaźnej),
  • kod cyfrowy (1 — zwolnienie leżące — pracownik musi przebywać przez cały okres trwania L4 pod wskazanym adresem (w domu), 2 — zwolnienie chodzące — pracownik może opuszczać mieszkanie podczas L4 oraz wykonywać nieobciążające zdrowia czynności, np. spacerować,
  • termin ważności zwolnienia lekarskiego (zwykle do 7 dni z możliwością przedłużenia).
Możesz ocenić ten artykuł: