Wprowadzenie standardów opieki okołoporodowej obowiązujących we wszystkich szpitalach położniczych w Polsce i wzrost świadomości praw pacjenta wśród kobiet - to m.in. efekty działań Fundacji Rodzić po Ludzku, która w październiku 2014 r. obchodziła 18. urodziny.

Fundacja z okazji swoich 18. urodzin podsumowała zmiany, jakie zaszły w tym czasie w opiece okołoporodowej w Polsce.

Standardy opieki okołoporodowej

Jako jedno z podstawowych osiągnięć Fundacja wskazuje wprowadzenie w 2012 r. standardów opieki okołoporodowej, których przestrzeganie obowiązuje wszystkie szpitale położnicze w Polsce.

– W ciągu tych kilkunastu lat odnieśliśmy duży sukces, ponieważ Polska wyraźnie wyróżnia się obecnie na tle krajów postkomunistycznych pod względem opieki okołoporodowej - podkreśla w rozmowie prezes fundacji Joanna Pietrusiewicz.

Jak wspomina, końcówka lat 80. to lata betonowego, bezdusznego położnictwa.

– Kobiety zamknięte na salach porodowych, a procedury przestarzałe i rutynowe, nieuwzględniające indywidualnej sytuacji medycznej kobiety. Matki tuż po narodzinach nie mogły obejrzeć ani przytulić dziecka, bo noworodek trafiał do osobnej sali. Mama mogła go widzieć tylko, gdy dziecko, szczelnie owinięte w becik, przynoszono do karmienia - opowiada.

Tu zaszła zmiana

Jak podkreśla Pietrusiewicz, dzięki zmianom kobiety bez dodatkowych opłat mogą rodzić w obecności bliskiej osoby. Poza tym dziecko po porodzie przebywa w mamą, już w pierwszych chwilach noworodek kładziony jest na piersi kobiety. Jak podkreśla Fundacja, ma to korzystny wpływ na samopoczucie dziecka oraz mamy, na ich zdrowie oraz sukces laktacyjny.

– Kobiety mogą rodzić aktywnie, czyli przyjmować różne pozycje: chodzić, kucać, korzystać z udogodnień wpływających na komfort porodu, np. piłek, prysznica czy wanny - podkreśla Pietrusiewicz.

Kolejna zmiana dotyczy zastępowania "traktów porodowych", czyli wieloosobowych sal porodowych, pojedynczymi, intymnymi salami.

Osiągnięciem ostatnich kilkunastu lat w położnictwie jest m.in. obniżenie odsetka nacięć krocza.

Kobiety świadome swoich praw

Wzrosła świadomość przestrzegania praw pacjenta wśród kobiet i personelu medycznego.

Zniesiono rejonizację, a więc kobiety same mają prawo zdecydować, w którym szpitalu będą rodziły. Dzięki fundacji powstała także internetowa baza szpitali, w których "warto rodzić".

– Kobiety powinny świadomie wybierać miejsce, gdzie będą rodziły. To ważne wydarzenie w naszym życiu i warto o nie zadbać. Musimy pamiętać, że część odpowiedzialności jest po naszej stronie - zaznacza prezes fundacji.

Ponadto Fundacja Rodzić po Ludzku przeszkoliła tysiące osób z personelu medycznego.

Trochę historii

Fundacja powstała w 1996 r., a celem jej powołania było kontynuowanie działań z pierwszej akcji "Rodzić po ludzku", podczas której - jak przypomina Fundacja - "ujawniono pełną poniżenia rzeczywistość polskich porodówek". Organizatorzy pierwszej akcji zaproponowali kierunek przyjaznych dla matek i dzieci zmian w położnictwie.

Głównym postulatem akcji było stworzenie ogólnopolskich standardów opieki okołoporodowej, które obowiązywałyby we wszystkich szpitalach w Polsce, aby ujednolicić bardzo wtedy zróżnicowany poziom opieki.

Obecnie Fundacja Rodzić po Ludzku organizuje konferencje i szkolenia dla personelu medycznego, prowadzi bazę/wyszukiwarkę szpitali (www.gdzierodzic.info), współorganizuje lokalne inicjatywy wspierające rodziców w okresie okołoporodowym, nieprzerwanie nagłaśnia problem łamania praw pacjenta i zapisów standardów opieki okołoporodowej.

Możesz ocenić ten artykuł: