Ordynowanie przez lekarza leków homeopatycznych - według Naczelnej Rady Lekarskiej - jest sprzeczne z zasadami etyki lekarskiej. Tymczasem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ocenia, że stanowisko takie narusza ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów.

Znajdź placówki:
Poradnia zdrowia psychicznego na NFZ
Poradnia psychologiczna na NFZ
Poradnia stomatologiczna na NFZ

Homeopatia to metoda wprowadzona w XIX wieku przez Samuela Hahnemanna. Polega ona na leczeniu chorób mikroskopijnymi dawkami silnie działających substancji, które w dużych dawkach wywołują objawy tychże chorób.

Zwolennicy tej metody przekonują, że im mniejsza dawka, tym większy efekt. Z kolei sceptycy podkreślają, że stężenie substancji czynnych stosowanych w środkach homeopatycznych wynosi "zero", ponieważ są tak rozcieńczone.

NRL a homeopatia

Naczelna Rada Lekarska, jako organ Naczelnej Izby Lekarskiej już w 2008 r. negatywnie oceniła ordynowanie leków homeopatycznych przez lekarzy i stomatologów. Według samorządu lekarskiego popularyzowanie homeopatii przez lekarzy, organizacje lekarskie czy uczelnie medyczne to działanie sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej.

Według NRL istnieje coraz więcej dowodów na to, że homeopatię trzeba zaliczać do tzw. medycyny alternatywnej. Medycyna ta - jak podkreśla NRL - "proponuje stosowanie bezwartościowych produktów o niezweryfikowanym naukowo działaniu".

Samorząd lekarski w apelach kierowanych do parlamentu i ministra zdrowia podkreślał, że określanie preparatów homeopatycznych produktami leczniczymi to wprowadzanie w błąd pacjentów.

Działania UOKiK ws. homeopatii

Takie stanowisko NRL zaskarżyła w 2011 r. do UOKiK Izba Gospodarcza "FARMACJA POLSKA". Według nich NRL, wydając stanowisko ws. leków homeopatycznych, narusza zasady wolnej konkurencji na rynku leków.

UOKiK po zbadaniu sprawy stwierdził, że ordynowanie przez lekarzy leków homeopatycznych jest całkowicie legalne i dozwolone, nie narusza Kodeksu Etyki Lekarskiej, a Samorząd Lekarzy nie może z tego tytułu stosować wobec lekarzy żadnych sankcji dyscyplinarnych.

Według urzędu samorząd lekarski wydając stanowisko ws. homeopatii, naruszył ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów oraz że była to praktyka ograniczająca konkurencję i dostęp do rynku sprzedaży produktów leczniczych homeopatycznych wydawanych z przepisu lekarza.

UOKiK podkreślał jednocześnie, że nie jest stroną dyskusji na temat skuteczności produktów homeopatycznych.

UOKiK uzasadniał, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa status leków homeopatycznych jest taki sam jak innych leków, a stanowisko przyjęte przez NRL stanowiło dla lekarzy ordynujących leki homeopatyczne widoczną i psychologiczną barierę mogącą zniechęcać do dalszego ich ordynowania z powodu zagrożenia odpowiedzialnością za naruszenie Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Możesz ocenić ten artykuł: