Opieka hospicyjna nad dziećmi, podobnie jak nad dorosłymi, może być realizowana w warunkach stacjonarnych lub domowych. Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka do hospicjum jest jego nieuleczalna i postępująca choroba.

Opieka nad dziećmi, podobnie jak nad dorosłymi, w hospicjach jest bezpłatna.

Przepisy nie rozdzielają wyraźnie stacjonarnej opieki hospicyjnej dla dorosłych i dzieci. Wyjątkiem jest hospicjum domowe, które zdecydowanie rozdzielono na dwa rodzaje - dla dorosłych i dzieci.

O przyjęciu decyduje lekarz

Ostateczną decyzję o objęciu dziecka opieką hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum. Warunkiem jest, by nieuleczalna choroba była w schyłkowym okresie. Celem opieki w hospicjum nie jest bowiem wyleczenie, ale poprawa jakości życia, zapobieganie bólowi i jego uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

O tym, jakie schorzenia kwalifikują dziecko do opieki hospicyjnej, szczegółowo mówią wytyczne Narodowego Funduszu Zdrowia. Wśród wskazań medycznych są m.in. choroby nowotworowe, wady rozwojowe, HIV, następstwa urazów, zatruć, urazy okołoporodowe, całościowe zaburzenia rozwojowe.

Hospicjum stacjonarne

Gdy dziecko przebywa w hospicjum stacjonarnym, przysługują mu m.in.: opieka lekarza, pielęgniarki, leczenie farmakologiczne, leczenie bólu oraz wszelkich innych dolegliwości somatycznych.

Dziecku przysługuje także opieka psychologiczna nad nim i jego rodziną, rehabilitacja, zapobieganie powikłaniom, zaopatrzenie w niezbędne wyroby medyczne.

Hospicjum domowe

Podobne, choć nie wszystkie, świadczenia gwarantowane są dzieciom przebywającym w hospicjum domowym. Pacjentom hospicjum domowego nie jest gwarantowane bezpłatne leczenie farmakologiczne, a jedynie ordynacja leków. Wyroby medyczne jak. np. kule, chodziki, wózki inwalidzkie, glukometry, aparaty do mierzenia ciśnienia są bezpłatne wypożyczane.

Zespoły medyczne hospicjów domowych są dostępne dla swoich pacjentów przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę pod wskazanym numerem telefonu.

Hospicjum domowe dla dzieci opiekuje się pacjentami do pełnoletności (ukończone 18 lat), potem mogą być objęci opieką hospicjum domowego dla dorosłych.

Jeśli dziecko ma być przyjęte do hospicjum domowego warunkiem dodatkowym jest zapewnienie mu przez rodzinę całodobowej opieki przynajmniej jednej stałej osoby.

Hospicja perinatalne

Nieliczne są wciąż w Polsce hospicja perinatalne. Są to placówki przeznaczone dla rodzin, w których już na etapie ciąży rozpoznano wady letalne płodu (powodujące znaczne upośledzenie organizmu, prowadzące w krótkim czasie do śmierci).

Hospicja takie nie tylko zapewniają opiekę nad chorym dzieckiem, gdy już się ono urodzi, ale też pomagają rodzicom przygotować się na tę chwilę.

Utrzymanie hospicjów

Większość działających w Polsce hospicjów działa jako stowarzyszenia, fundacje lub zgromadzenia na zasadzie non-profit.

Ustawa o działalność leczniczej wyłącza działalność hospicyjną organizacji pożytku publicznego z obowiązku bycia przedsiębiorcą. Dzięki temu hospicja mogą legalnie korzystać z pracy wolontariuszy, z pieniędzy pochodzących z darowizn, zbiórek publicznych oraz z odpisu 1 proc. podatku, jaki przeznaczamy na wsparcie organizacji pozarządowych.

Oprócz pieniędzy prywatnych, hospicja - tak samo jak inne podmioty medyczne - korzystają z pieniędzy publicznych na podstawie kontraktu z NFZ.

Możesz ocenić ten artykuł: