Informacje prasowa NFZ o kontrolach realizacji umów

11-1-2014

Informacja prasowa NFZ

W pierwszym, drugim i trzecim kwartale 2013 roku oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły w poszczególnych rodzajach świadczeń łącznie 2020 kontroli, w tym:

 • 852 kontrole planowe, co stanowi 42,2% łącznej liczby kontroli,
 • ƒ
 • 1168 kontroli pozaplanowych, co stanowi 57,8% łącznej liczby kontroli.

Realizowane kontrole doraźne miały charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń (priorytety kierownictwa, bieżące analizy danych o zrealizowanych świadczeniach, doniesienia prasowe, skargi itp.)

W trzech kwartałach 2013 r. zakończone zostały postępowania zlecone przez Centralę NFZ:

  ƒ
 • Realizacja umów w rodzaju: rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych w 2012 r.,
 • ƒ
 • Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 • ƒ
 • Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym w latach 2012 – 2013”.

Skutki finansowe przeprowadzonych kontroli

Łącznie skutki finansowe kontroli określone w wystąpieniach pokontrolnych po trzech kwartałach 2013 roku wyniosły 58 769 475,02 zł.

Nieprawidłowości

Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości w wyniku kontroli świadczeniodawców nie ulegają zmianie na przestrzeni ostatnich lat i są podobne we wszystkich rodzajach świadczeń:

 • nieprawidłowa klasyfikacja hospitalizacji do grup JGP,
 • ƒ
 • rozliczanie w tzw. ruchu międzyoddziałowym,
 • ƒ
 • wykazywanie jako hospitalizacji świadczeń, które mogły być wykonane w warunkach ambulatoryjnych,
 • ƒ
 • brak w dokumentacji medycznej potwierdzenia udzielonych świadczeń/porad, brak skierowania do objęcia opieką,
 • ƒ
 • brak medycznego uzasadnienia do rozliczenia wykazanej procedury,
 • ƒ
 • brak określonych w typie porady badań diagnostycznych,
 • ƒ
 • braki w wymaganym sprzęcie,
 • ƒ
 • brak wymaganych kwalifikacji personelu,
 • ƒ
 • nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • ƒ
 • brak aktualizacji zasobów sprzętowych i personelu (harmonogram-zasoby).
 • ƒ

Zobacz inne artykuły, które ukazały się w portalu.

Komentarze (0)

Nikt nie wyraził jeszcze swojego zdania. Bądź pierwszy i napisz komentarz.