O trzy lata dłużej - do sierpnia 2017 r. - szpitale i przychodnie będą mogły prowadzić dokumentację w formie papierowej. Termin ten przesunięto ze względu na zróżnicowany stopień informatyzacji placówek zdrowotnych.

Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej to element systemu informatyzacji ochrony zdrowia, podobnie jak m.in. wprowadzenie elektronicznych kart pacjenta, e-recept czy e-skierowań.

Zalety elektronicznej dokumentacji

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji ma ułatwić udostępnianie dokumentacji na zewnątrz placówki medycznej, a jednocześnie pomoże zaoszczędzić czas i koszt kopiowania dokumentów. Elektroniczne prowadzenie dokumentacji może też stanowić jej zabezpieczenie przed zaginięciem.

Dzięki takiemu rozwiązaniu pacjent będzie mógł sprawdzić w domu np. zalecenia lekarskie z ostatniej wizyty. Po zalogowaniu się do internetowego konta będzie też mógł monitorować swój status na liście osób oczekujących w kolejce do lekarza lub na badanie.

Wiele placówek już obecnie prowadzi dokumentację medyczną głównie w formie elektronicznej.

Papierowa dokumentacja trzy lata dłużej

Na przesunięcie terminu obowiązkowego prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej zezwoliła nowelizacja ustawy o systemie informacji medycznej.

Przed nowelizacją ustawa przewidywała, że podmioty medyczne będą musiały prowadzić dokumentację wyłącznie w formie elektronicznej od 1 sierpnia 2014 r. W pierwszej połowie 2014 r. do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji przepisów przewidujący, że prowadzenie dokumentacji w formie papierowej będzie możliwe jeszcze przez kolejne trzy lata, czyli do 1 sierpnia 2017 r. Sejm przyjął ustawę w takim kształcie.

Możesz ocenić ten artykuł: