Składka zdrowotna za rolników i ich rodziny zależy od wielkości gospodarstwa. Za rolników, którzy mają do 6 ha przeliczeniowych, składkę do NFZ opłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze środków z budżetu państwa. Rolnicy z większym areałem płacą miesięcznie po 1 zł za każdy hektar za siebie i za domowników.

Zmiany w finansowaniu składki zdrowotnej rolników wprowadziła ustawa z 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Kolejne nowelizacje wprowadziły kontynuację tych zasad również na 2013 i 2014 rok.

Składki mają być zależne od dochodów

Ustawa o składkach zdrowotnych została uchwalona w 2012 r. po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2010 r. zakwestionował przepisy dotyczące opłacania składek przez budżet za wszystkich rolników, niezależnie od ich dochodów.

Gdy uchwalono tę ustawę, nie było podstaw do obliczania faktycznych dochodów rolnika. W związku z tym rząd zaproponował, aby składkę różnicować w zależności od ilości posiadanej ziemi.

Początkowo nowela miała obowiązywać tylko w 2012 r., czyli do czasu wejścia w życie podatku dochodowego w rolnictwie. Jednak prace nad podatkiem dochodowym w rolnictwie nadal trwają, więc termin obowiązywania przepisów o składce zdrowotnej wydłużono o kolejny rok, czyli do końca 2014 r.

Kto opłaca składki za rolników

Obecnie za rolników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych oraz za domowników, składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są przez budżet państwa.

Z kolei rolnicy prowadzący tzw. działy specjalne produkcji rolnej opłacają indywidualnie składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. kwoty zadeklarowanego dochodu, nie mniej niż 9 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia, zaś za domowników - 9 proc. kwoty podstawy stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Składki są opłacane kwartalnie.

W przypadku rolników i domowników, którzy mimo prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest wyłącznie z tytułu działalności rolniczej.

Dane ministerstwa rolnictwa

Według danych ministerstwa rolnictwa na koniec 2012 roku 532,4 tys. rolników opłacało składki samodzielnie (liczba ta nie uwzględnia rolników prowadzących wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej i ich domowników). Natomiast budżet opłacał składki za 870,3 tys. rolników.

Wysokość wpływów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, finansowanych przez rolników samodzielnie za okres 12 miesięcy (kwiecień 2012 - marzec 2013) wyniosła 109,5 mln zł.

Kwota składek opłacanych za rolników przez KRUS, oszacowana na podstawie przepisów, wyniesie w 2014 r. ok. 22,1 mln zł.

Roczny koszt dla budżetu państwa z tytułu składek zdrowotnych rolników w roku 2014 oceniany jest na ok. 1 mld 753 mln zł.

Warto pamiętać

Ubezpieczeni rolnicy prowadzący dział specjalny produkcji rolnej do 31 stycznia każdego roku powinni złożyć w KRUS oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności i przewidywanym z tego tytułu dochodzie.

Rolnicy mają obowiązek informować KRUS o członkach rodziny niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, poprzez wypełnienie specjalnego formularza zgłoszeniowego.

Możesz ocenić ten artykuł: