Zwalczanie epidemii chorób zakaźnych, propagowanie szczepień, ustalanie norm i standardów leczenia - to główne zadania istniejącej od 1948 r. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Polska należy do WHO od początku jej istnienia.

Światowa Organizacja Zdrowia działa w ramach ONZ. Jest jedną z autonomicznych instytucji współpracujących z ONZ na podstawie specjalnych umów. Jej główna siedziba znajduje się w Genewie.

WHO monitoruje najważniejsze zagadnienia zdrowotne i koordynuje międzynarodowe działania w tym zakresie. Ustala normy i standardy dotyczące leczenia i polityki zdrowotnej. W razie potrzeby udziela państwom wsparcia technicznego.

Za największe sukcesy WHO uważa się zwalczanie epidemii groźnych chorób, takich jak ospa prawdziwa, gruźlica, cholera czy dżuma przez propagowanie szczepień.

Struktura WHO

Na czele organizacji stoi dyrektor generalny. Obecnie jest nim dr Margaret Chan, która pełni tę funkcję drugą kadencję, od 2006 r.

Najwyższym organem decyzyjnym w strukturze WHO jest Światowe Zgromadzenie Zdrowia. Zbiera się co roku w maju w Genewie. Uczestniczą w nim delegacje wszystkich 194 państw członkowskich.

W ramach WHO działa też sześć biur regionalnych.

 • Biuro Regionalne na Europę (EURO) z siedzibą w Kopenhadze (Dania) obejmuje zasięgiem państwa od Pacyfiku (Rosja) po Atlantyk (Portugalia), skupiając nie tylko kraje europejskie, lecz także kraje byłego ZSRR i Izrael.

 • Biuro Regionalne na Afrykę (AFRO) z siedzibą w Brazzaville (Kongo) skupia wszystkie kraje Afryki oprócz Egiptu, Sudanu, Tunezji, Libii i Maroka (należących do Biura Regionalnego na Wschodni Rejon Śródziemnomorski).

 • Biuro Regionalne na Wschodni Rejon Śródziemnomorski (EMRO) z siedzibą w Kairze (Egipt) obsługuje kraje Maghrebu niezaliczane do AFRO oraz państwa Środkowego Wschodu.

 • Biuro Regionalne na Azję Południową i Wschodnią (SEARO) z siedzibą w New Delhi (Indie) obsługuje Koreę Północną.

 • Biuro Regionalne na Zachodni Pacyfik (WPRO) z siedzibą w Manili (Filipiny) skupia wszystkie kraje azjatyckie niezaliczane do SEARO i EMRO oraz wszystkie kraje Oceanii. Biuro obsługuje także Koreę Południową.

 • Biuro Regionalne na Ameryki (AMRO) z siedzibą w Waszyngtonie (USA), bardziej jest znane pod nazwą Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia (PAHO). W związku z tym, że PAHO powstała przed ukonstytuowaniem WHO, posiada największą autonomię spośród wszystkich biur regionalnych.

Światowa Organizacja Zdrowia posiada również 147 biur krajowych i łącznikowych. Zazwyczaj biuro ma siedzibę w stolicy państwa.

infografika - światowa organizacja zdrowia

Współpraca WHO z Ministerstwem Zdrowia

Głównym partnerem Biura WHO w Polsce jest Ministerstwo Zdrowia.

Priorytety współpracy zapisane są w Dwuletnich Umowach o Współpracy Ministra Zdrowia z Europejskim Regionalnym Biurem WHO (Biennial Collaborative Agreement - BCA). W umowach określane są konkretne oczekiwane rezultaty oraz działania służące ich osiągnięciu.

Współpraca z WHO w ramach umowy na lata 2014-2015 obejmuje obszary dotyczące chorób niezakaźnych, żywienia, promocji zdrowia na każdym etapie życia oraz systemów zdrowotnych.

"Zdrowotne" dni

WHO powstała 7 kwietnia 1948 r. Od tego czasu 7 kwietnia obchodzony jest na całym świecie jako Światowy Dzień Zdrowia.

Z inicjatywy WHO obchodzone są dni poświęcone wybranym problemom zdrowotnym, np.:

 • 24 marca – Światowy Dzień Gruźlicy
 • Ostatni tydzień kwietnia – Światowy Tydzień Szczepień
 • 31 maja – Światowy Dzień bez Papierosa
 • 14 czerwca – Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi
 • 1 grudnia – Światowy Dzień AIDS
Możesz ocenić ten artykuł: