1. Stomatolog
 2. Zachodniopomorskie

Stomatolog

Logo NFZ

Ewa Alicja Więckowska

Logo NFZ

IPL Aleksandra Górecka-Wrona

Logo NFZ

IPL Beata Bryczek

Logo NFZ

IPS Anetta Bugajewska-Micianiec

Logo NFZ

IPS Iwona Górecka-Wardulińska

Logo NFZ

Anna Maria Rudnikowicz

Logo NFZ

IPL Jerzy Wrożyński

Logo NFZ

NZOZ "Ambulatorium"

Logo NFZ

NZOZ "Ambulatorium"

Logo NFZ

NZOZ "Ambulatorium"

Logo NFZ

NZOZ "Ambulatorium"

Logo NFZ

NZOZ "Ambulatorium"

Na dzień 24-09-2020 w województwie zachodniopomorskim jest 313 placówek udzielających na NFZ świadczenia stomatolog. Średni czas oczekiwania to 5 dni. Najkrócej czeka się 0 dni, a u świadczeniodawcy z najdłuższą kolejką nabliższy wolny termin jest za 126 dni.

Dentysta w Zachodniopomorskim to specjalista, który sprawuje opiekę nad zębami. Dentysta, który podpisał kontrakt z NFZ na podstawową opiekę dentystyczną oferuje darmowe leczenie. Świadczeniobiorca cierpiący z powodu bólu zęba powinien zostać przyjęty na leczenie w dniu zgłoszenia. Zakres usług świadczony przez NFZ obejmuje:

 • przegląd dentystyczny z instrukcją odnośnie higieny jamy ustnej – jeden raz na rok,
 • diagnostyczne badania lekarskie - 3 razy w roku,
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej,
 • zdjęcia rentgenowskie wnętrza jamy ustnej,
 • usunięcie złogów nazębnych,
 • usunięcie zęba jedno i wielokorzeniowego.

Dodatkowo plomby chemoutwardzalne dentysta może założyć tylko w przednich zębach od pierwszego do trzeciego. Co więcej, NFZ w Zachodniopomorskim opłaca leczenie kanałowe jedynie dwunastu przednich zębów. Dalsze zęby mogą leczyć tylko kobiety ciężarne i w okresie połogu.

Niepłatne leczenie ortodontyczne jest możliwe jedynie dla dzieci do ukończenia 12 r.ż. Do 18 r. ż. dostępne są także niżej wymienione usługi:
 • jednorazowe zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd pierwszych trzonowców stałych do ukończenia 8 r. ż.,
 • zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd trzonowców stałych raz do momentu skończenia 14 r.ż.,
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych jednokrotnie w ciągu kwartału,
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych,
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych,
 • medycyna przyzębia.

Warto pamiętać, że świadczenia gwarantowane przez NFZ nie mogą być współfinansowane przez chorych. Aby móc otrzymać leczenie o odmiennym standardzie, należy opłacić je we własnym zakresie.