1. Poradnia domowego leczenia tlenem
  2. Dolnośląskie

Poradnia domowego leczenia tlenem, Wrocław

Logo NFZ

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii na mapie
  • 0 dni Poradnia domowego leczenia tlenem
2.1/5
11 opinii
Grabiszyńska 105
Wrocław

Na dzień 19-06-2024 w mieście Wrocław jest 1 placówka udzielająca na NFZ świadczenia poradnia domowego leczenia tlenem.

W województwie dolnośląskim jest jeszcze 6 ośrodków, w których w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest poradnia domowego leczenia tlenem. Kolejka w nich wynosi średnio 86 dni.

Poradnia domowego leczenia tlenem na NFZ we Wrocławiu - co musisz wiedzieć?

W sytuacji występowania chorób nienowotworowych wymagających tlenoterapii chorego może przyjąć poradnia domowego leczenia tlenem we Wrocławiu. Udziela ona wsparcia osobom, które nie wymagają hospitalizacji, niemniej ze względu na rozwinięty stopień dolegliwości wymagają otrzymywania tlenu przez znaczniejszy czas. Powikłania i schorzenia pulmonologiczne klasyfikujące do przyjmowania tlenoterapii to: POCHP inaczej przewlekła obturacyjna choroba płuc, mukowiscydoza, astma oskrzelowa, zwłóknienie płuc i inne dolegliwości o rozwiniętym stanie.

Najlepsze poradnie domowego leczenia tlenem z Wrocławia dysponują wieloma koncentratorami, które na zasadzie zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia zostają udostępniane chorym bezpłatnie. Ich użytkowanie nie potrzebuje kompetentnej wiedzy i po wystarczającym kursie każdy pacjent sobie z nim poradzi. Tlenoterapia sprawnie hamuje rozwój hipoksemii. Jej efektem mogą być bardzo poważne zaburzenia działania wszystkich narządów wewnętrznych. Początkowo hipoksemia doprowadza do kwasicy.

Jakakolwiek poradnia domowego leczenia we Wrocławiu posługuje się w swoim działaniu specjalistycznymi aparaturami inhalacyjnymi, które nazywane są koncentratorami tlenu. Ich istota funkcjonowania polega na odfiltrowywaniu z powietrza atmosferycznego tlenu w stężeniu do 90% i oddawanie go choremu przez maskę twarzową lub aparaturę donosową. W ten sposób nie ma potrzeby zaopatrywania się w osobny zasobnik i tlen. Niepotrzebne pierwiastki chemiczne znajdujące się w atmosferze są oddzielone przez filtr molekularny.

Często zadawane pytania dotyczące kolejek we Wrocławiu

Ile czeka się we Wrocławiu na wizytę w ramach NFZ w poradni domowego leczenia tlenem?

Średni czas oczekiwania na pierwszą wizytę w poradni domowego leczenia tlenem wynosi 0 dni.

Ile jest placówek we Wrocławiu, w których jest poradnia domowego leczenia tlenem na NFZ?

Aktualnie we Wrocławiu jest 1 placówka, w której w ramach opieki zapewnianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia udzielane jest świadczenie: poradnia domowego leczenia tlenem.

Czy w Dolnośląskim gdzieś jeszcze są poradnie domowego leczenia tlenem na NFZ?

Tak. W województwie Dolnośląskim jeszcze jest 6 ośrodków, w których na NFZ udzielane jest świadczenie: poradnia domowego leczenia tlenem.