Oferowane przez niepubliczne placówki ochrony zdrowia i sieci placówek abonamenty medyczne są w Polsce coraz bardziej powszechne. Według ekspertów rynku zdrowia z opieki zdrowotnej w ramach abonamentów korzysta ponad 2 miliony osób.

Znajdź placówki:
Poradnia kardiochirurgiczna na NFZ
Poradnia chirurgii klatki piersiowej na NFZ
Poradnia rehabilitacyjna na NFZ

W większości abonamenty wykupują pracodawcy dla pracowników. Także indywidualne osoby decydują się na opłacanie abonamentów, aby zyskać lepszy dostęp do leczenia u specjalistów. Abonamenty oferowane są na rzecz jednej osoby oraz w formie pakietu dla całej rodziny.

Zainteresowaniu dodatkową opieką medyczną sprzyjają tendencje demograficzne i starzenie się społeczeństwa.

Abonamenty a prywatne ubezpieczenie

Abonamenty opłacane są zwykle w formie ryczałtu, a pacjent może w niektórych przypadkach dopłacić, np. niewielką kwotę za wizytę u lekarza. Najczęściej w ramach pakietu dostępna jest też profilaktyczna opieka medyczna np. badania z zakresu medycyny pracy.

Abonamentów medycznych nie należy mylić z oferowanym przez firmy ubezpieczeniowe prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, które może występować jako dodatek do ubezpieczenia na życie. W ramach tej usługi pacjent opłaca składki, a w zamian ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia w konkretnych, określonych w umowie, sytuacjach.

Jak wybrać abonament?

W Polsce rynek abonamentów zdominowany jest przez trzy największe sieci, które oprócz własnych placówek oferują korzystanie z opieki w ramach abonamentów także w bardzo dużej liczbie placówek i gabinetów partnerskich.

Decydując się na wykup abonamentu, warto porównywać oferty, zakresy pakietów medycznych oraz ich ceny. Oferta pozwala na wybór odpowiedniego pakietu w zależności od zasobności naszego portfela i potrzeb związanych z opieką zdrowotną.

Co oferują sieci?

Koszty wahają się od kilkudziesięciu złotych miesięcznie, za podstawowy pakiet, do kilkuset zł miesięcznie, za pakiety "premium", w ramach których zapewnione jest też leczenie stomatologiczne, rehabilitacja oraz operacje chirurgii "jednego dnia"

Przykładowy podstawowy plan opieki medycznej dla dorosłego obejmuje m.in. nielimitowane konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej i lekarzy dyżurnych (z dopłatą 15 zł za konsultację), nielimitowane konsultacje bez skierowania u lekarzy specjalistów 18 specjalizacji (z dopłatą 15 zł za konsultację), rozszerzone zabiegi pielęgniarskie i ambulatoryjne, podstawową i rozszerzoną diagnostykę laboratoryjną, rozszerzoną diagnostykę obrazową (USG i Rtg, mammografia, EKG z dopłatą 15 zł za zrealizowane badanie), szczepienie przeciw grypie wraz z kwalifikacją (z dopłatą 15 zł).

Ile wart jest rynek?

Zdaniem ekspertów Polacy wydają na prywatną opiekę ok. 30-40 mld zł, a z tego ponad 2,2 mld zł na abonamenty medyczne sprzedawane przez prywatne kliniki. Na pozostałe wydatki wprost z kieszeni pacjenta składają się opłaty za usługi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne i opłacane wizyty lekarskie, ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, opłaty w szarej strefie.

Możesz ocenić ten artykuł: