Chronią ludzi, mienie, pracują najczęściej na zmiany - pracownicy ochrony fizycznej. Od nowego roku zawód ten został zderegulowany, co oznacza, że ochroniarze nie muszą już uzyskiwać licencji zawodowej. Niezmienny pozostał natomiast obowiązek przechodzenia badań lekarskich i psychologicznych.

Zamiast uzyskiwać licencję pracownicy ochrony są wpisywani na listy kwalifikowanych pracowników. Każdy kto ubiega się o wpis na taką listę musi - zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z grudnia 2013 r. - przejść ogólne badanie lekarskie.

Co ocenia lekarz w badaniu?

W badaniu lekarz ocenia stan zdrowia kandydata, w tym: słuch i równowagę, układ krążenia, układ ruchu i układ nerwowy.

Kandydat na ochroniarza musi ponadto poddać się badaniom specjalistycznym: okulistycznemu i psychiatrycznemu. To drugie ma na celu wykluczenie zaburzeń psychicznych oraz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.

Na zlecenie lekarza mogą zostać zlecone także inne badania specjalistyczne i pomocnicze, jeśli okażą się one "niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia" osoby, która chce zostać pracownikiem ochrony.

Wśród badań psychologicznych, jakie musi przejść kandydat, są: ocena sprawności intelektualnej, ocena osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, ocena poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Na zlecenie badającego psychologa wachlarz badań może być poszerzony.

Opłaty za badania

Jeśli wyniki wszystkich badań okażą się prawidłowe, kandydat na ochroniarza otrzyma orzeczenie lekarskie o zdolności fizycznej, psychicznej i psychologicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej.

Maksymalne stawki opłat wynoszą - 250 zł za badanie lekarskie i 100 zł za badanie psychologiczne.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia ochroniarz za badania musi zapłacić sam. Takie rozwiązanie zostało uznane za zgodne z ustawą zasadniczą. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wykonanie badań lekarskich, za które musi płacić pracownik ochrony, leży w jego interesie, ponieważ ubiega się o dokument dający mu prawo do wykonywania zawodu.

Możesz ocenić ten artykuł: