Ok. 14 proc. dorosłych Polaków miało kontakt z narkotykami, najczęściej z marihuaną lub haszyszem (12 proc.). Z roku na rok zmniejsza się liczba osób uzależnionych od narkotyków. Wzrasta jednak liczba młodych ludzi eksperymentujących z konopiami.

Znajdź placówki:
Lekarz rodzinny (POZ) na NFZ

Internetowa poradnia www.narkomania.org.pl działająca na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, przypomina, że używanie substancji psychoaktywnych wiąże się z ryzykiem uzależnienia psychicznego bądź fizycznego.

Uzależnienie

Uzależnienie jest przekroczeniem bardzo ulotnej granicy między chęcią, a przymusem, który całkowicie zaburza kontrolę. Tę granicę przekracza się tylko raz, ale bezpowrotnie - podkreśla KBPN.

Zależność psychiczna to chęć przeżywania różnych sytuacji pod wpływem narkotyku. Możliwość wytworzenia tego rodzaju zależności dotyczy wszystkich narkotyków, jednak to, czy powstanie, zależy od rodzaju substancji i osoby ją zażywającej.

Zależność fizyczna dotyczy tylko niektórych narkotyków; jest efektem adaptacji układu nerwowego do obecności substancji psychoaktywnej.

Uzależniony, nawet gdy nie przyjmuje substancji psychoaktywnych, do końca życia pozostaje osobą uzależnioną.

Skutki używania narkotyków

Odstawienie substancji, od której organizm jest uzależniony, wywołuje zaburzenia zwane zespołem abstynencyjnym. Może mieć on różny charakter i natężenie, zawsze jednak będzie miał nieprzyjemny dla uzależnionego przebieg.

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych powoduje szereg problemów zdrowotnych, m.in. śmiertelne zatrucia, przewlekłe zaburzenia psychiczne, wyniszczenie organizmu.

Uzależnienia prowadzą też do poważnych problemów natury ekonomicznej i emocjonalnej. Ok. 50 proc. samobójstw popełnianych jest pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Profilaktyka i leczenie

Odpowiednio do stopnia zagrożenia profilaktyka uzależnień może mieć charakter uniwersalny, selektywny oraz wskazujący.

Profilaktyka uniwersalna - kierowana do ogółu dzieci i młodzieży - ma zniechęcać do eksperymentowania z narkotykami.

Selektywna skierowana jest do grup, w których stwierdzono czynniki ryzyka. Jej adresatami są więc m.in. osoby okazjonalnie używające narkotyków oraz dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym.

Profilaktyka wskazująca kierowana jest do osób, u których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń wynikających z używania narkotyków lub szczególnie zagrożonych rozwojem takich problemów. Jej cele to zapobieganie rozwojowi uzależnienia.

Eksperci podkreślają, że droga wychodzenia z uzależnienia jest jedna: terapia.

Listę placówek zajmujących się pomocą uzależnionym można znaleźć na stronach KBPN oraz www.narkomania.org.pl.

Leczenie osób uzależnionych jest w Polsce bezpłatne.

Prawo

Kwestie dotyczące narkotyków, m.in. terapii, kar za ich rozpowszechnianie, reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Kierunki działań na kolejne lata wyznacza Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.

W Polsce działa Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii powołane przez Ministerstwo Zdrowia. Jego celem jest m.in. monitorowanie sytuacji i ograniczanie używania środków odurzających.

Przy Prezesie Rady Ministrów działa organ koordynacyjno-doradczy - Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Polskie instytucje współpracują z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii – agendą UE.

Możesz ocenić ten artykuł: