Lekarz rodzinny przyjmuje "na pierwszej linii frontu". To do niego w pierwszej kolejności zgłaszamy się, gdy coś nam dolega, on wystawia skierowania na badania i w razie potrzeby kieruje do specjalistów.

Znajdź placówki:
Pracownia endoskopii na NFZ
Poradnia ortopedyczna na NFZ
Lekarz rodzinny (POZ) na NFZ

Lekarz rodzinny, czyli specjalista medycyny rodzinnej zwany też lekarzem pierwszego kontaktu, przyjmuje w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Do jego opieki ma prawo każdy ubezpieczony.

Choć lekarzem POZ może być też lekarz medycyny ogólnej, internista lub pediatra, najczęściej tę funkcję pełni właśnie lekarz rodzinny.

Wybór i zmiana lekarza

Pacjent powinien wybrać jednego lekarza, pod którego opieką będzie się znajdował w ramach POZ. W tym celu musi wypełnić specjalną deklarację.

Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług przychodni położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

Lekarz POZ nie może odmówić nikomu zapisania się na listę podopiecznych. Jedyne ograniczenia wynikają z limitów dotyczących liczby podopiecznych przypadających na jednego lekarza - obecnie limit ten wynosi 2750 osób.

Dwa razy w roku pacjent ma prawo zmiany lekarza POZ. W przypadku każdej kolejnej zmiany trzeba wnieść opłatę w wysokości 80 zł. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zmiana wymuszona jest czynnikami niezależnymi od pacjentów.

Zmieniając lekarza, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Przychodnia ma obowiązek wydania kopii lub odpisów dokumentacji, jednak koszty z tym związane ponosi pacjent.

Kiedy po poradę do lekarza POZ

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o: diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, objęciu leczeniem szpitalnym.

Lekarze POZ przyjmują w godzinach pracy przychodni POZ, czyli zwykle od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Porady udzielane są w przychodni lub - w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – podczas wizyt domowych.

W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach porada udzielana jest w dniu zgłoszenia, natomiast w schorzeniach przewlekłych, w przypadkach stanowiących kontynuację leczenia oraz w wtedy, gdy wizyta nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej (np. wynika z potrzeby powtórzenia leków), odbywa się w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza POZ

Badania zlecone przez lekarza POZ pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie we wskazanym laboratorium. Lekarz POZ może też wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. W tym przypadku pacjenci mogą wybrać dowolną placówkę, która ma umowę z NFZ.

Do kompetencji lekarza POZ należy również wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, a także niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Lekarz POZ jest też odpowiedzialny za wykonywanie szczepień ochronnych oraz przeprowadzanie bilansów zdrowia.

Lekarz POZ może wystawić receptę na leki zalecone przez specjalistę na podstawie pisemnej informacji od tego lekarza dotyczącej rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.

Lekarz POZ wystawia też orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego. Są one np. związane z dalszym leczeniem, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku. Zaświadczenia te są także wydawane dla ośrodków pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

Możesz ocenić ten artykuł: