Zajęcia w szkole rodzenia przygotowujące do porodu, a po przyjściu dziecka na świat domowe wizyty położnej, która ocenia stan zdrowia kobiety i dziecka oraz wspiera rodzinę w nowej sytuacji – to główne zadania położnej.

Począwszy od 21. do 31. tygodnia ciąży położna podstawowej opieki zdrowotnej sprawuje opiekę nad kobietą w formie wizyt odbywających się raz w tygodniu, a od 32. aż do rozwiązania – nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

Po porodzie opiekuje się noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, przeprowadzając w tym czasie cztery do sześciu wizyt.

Przygotowania praktyczne i teoretyczne

– Położna opiekuje się z kobietą zarówno podczas ciąży fizjologicznej jak i ciąży wysokiego ryzyka. Może odwiedzać pacjentkę w jej domu, ale częściej spotkania odbywają się w miejscu pracy położnej. Przemawiają za tym względy praktyczne – na miejscu jest wtedy sprzęt potrzebny np. do monitorowania tętna płodu – zwraca uwagę w rozmowie adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr Beata Naworska.

Położna praktycznie i teoretycznie przygotowuje do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa – robi to indywidualnie lub w szkołach rodzenia. Przeprowadza podstawowe badania, jak pomiar ciśnienia, określenie masy ciała i wzrostu.

Kluczowa jest rola położnej po wypisaniu matki z dzieckiem ze szpitala. W dniu wypisu szpital przekazuje zgłoszenie o porodzie położnej rodzinnej, wskazanej przez rodziców, z dokładnym adresem, pod którym matka z dzieckiem będą przebywać w okresie połogu. Pierwsza wizyta położnej odbywa się nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia urodzenia dziecka.

– Zwłaszcza dla debiutujących rodziców te wizyty są bardzo cenne – podkreśla dr Naworska.

Opieka nad kobietą

Położna podczas wizyty ocenia m. in.: stan ogólny i położniczy kobiety. Bada wysokość dna macicy, ilość i jakość odchodów połogowych, gojenie się rany krocza, stan gruczołów piersiowych i brodawek. Pyta o czynności pęcherza moczowego i jelit położnicy. Ocenia laktację i służy poradą w tym zakresie.

Ocenia też stan higieny kobiety, jej stan psychiczny, relacje rodzinne i wydolność opiekuńczą rodziny.

– Wizyta położnej może mieć wręcz charakter terapii rodzinnej. Postępowanie położnej jest zorientowane na tworzenie więzi matki z dzieckiem, ale także matki i dziecka z innymi członkami rodziny. Nadmierne lub zbyt małe zaangażowanie ojca dziecka czy dziadków bywa bowiem powodem frustracji młodej matki. Czasem trzeba mitygować "Zosie samosie", które, słaniając się na nogach, nie dopuszczają nikogo do maleństwa" – mówi dr Naworska.

Opieka nad dzieckiem

Położna ocenia też stan noworodka – ciepłotę i masę ciała, czynność serca, oddech, oddawanie moczu i stolca, a także obecność odruchów noworodkowych. Sprawdza stan skóry pod kątem żółtaczki, odparzeń czy wysypki, ale też zasinień, otarć mogących być efektem nieumiejętnej pielęgnacji czy nawet przemocy.

Pyta, czy dziecko jest karmione naturalnie, sztucznie, czy w sposób mieszany, a także o ewentualne zaburzenia, jak ulewanie czy kolka jelitowa. Ocenia stan oczu i jamy ustnej dziecka, jego zachowanie i stan higieny, w tym kikuta pępowiny.

Położna edukuje też rodziców w zakresie profilaktyki przeciwkrzywiczej i przeciwkrwotocznej, informuje o obowiązku zgłaszania się z dzieckiem na szczepienia ochronne i badania profilaktyczne, a kobietę o potrzebie odbycia wizyty u lekarza ginekologa w szóstym tygodniu połogu.

Możesz ocenić ten artykuł: