Jedno z praw pacjenta gwarantuje mu poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, dlatego szpital musi umożliwić mu kontakt osobisty, telefoniczny bądź korespondencyjny z najbliższymi. Dopuszcza się jednak, że prawo do odwiedzin może zostać ograniczone np. z powodów organizacyjnych czy sanitarnych.

Znajdź placówki:
Poradnia kardiologiczna na NFZ

Każdy szpital ma swój własny regulamin odwiedzin pacjentów, dostosowany do panujących w nim warunków oraz do specjalizacji poszczególnych oddziałów. W większości oddziałów wizyty są dozwolone codziennie w godzinach popołudniowych i zwykle kończą się ok. godz. 20. Taki porządek dnia podyktowany jest względami praktycznymi – obchód lekarski i zabiegi odbywają się od rana, natomiast wieczorem jest czas na odpoczynek dla chorych.

Ograniczenia wizyt

Jak powiedziała dr Adriana Sikora, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kopernika w Łodzi, ograniczenia w odbywaniu wizyt w szpitalu są wprowadzane najczęściej w okresie jesienno-zimowym, gdy występuje zwiększone ryzyko zakażenia chorobami wirusowymi.

– Specjalne regulaminy wprowadzane są m.in. na oddziale intensywnej opieki medycznej, gdzie odwiedziny dozwolone są tylko w godz. 11-12 oraz na kardiologii – od godz. 11, bo wcześniej pacjenci przechodzą badania – zaznaczyła Sikora.

Ograniczeniem jest też wiek odwiedzających. W niektórych szpitalach obowiązuje zakaz przyprowadzania dzieci do lat siedmiu, w innych apeluje się, aby dzieci do lat 14 nie przychodziły do szpitala bez opieki osób dorosłych. Bezwzględnie zakazuje się przyprowadzania do szpitala niemowląt w pierwszym roku życia.

Wszystkie te zakazy mogą zostać uchylone w szczególnych przypadkach życiowych, np. gdy odwiedzany pacjent jest w stanie terminalnym.

Regulaminy odwiedzin

Niektóre oddziały – zwłaszcza te ze zwiększonym reżimem sanitarnym – mają odrębne regulaminy ograniczające odwiedziny. Nie wejdziemy swobodnie m.in. na neonatologię, oddziały chorób zakaźnych, intensywną terapię itp.

Przyjmuje się, że jednego pacjenta nie powinny odwiedzać więcej niż dwie osoby, zaś liczba odwiedzających w sali wieloosobowej nie powinna przekraczać liczby chorych. W czasie obchodów i zabiegów wykonywanych przy łóżku pacjenta odwiedzający muszą opuścić salę.

Czego jeszcze nie wolno odwiedzającym? Siadać na łóżku, hałasować, przynosić choremu leków bez zgody lekarza, spożywać posiłków, częstować pacjenta alkoholem, papierosami czy środkami odurzającymi. Wydaje się to oczywiste, a jednak takie przypadki w szpitalach wciąż mają miejsce. W odwiedziny nie mogą przychodzić osoby pijane oraz ze schorzeniami zakaźnymi; nawet "zwykłe" przeziębienie też jest przeciwwskazaniem.

Regulamin może też nakazywać założenie obuwia oraz jednorazowej odzieży ochronnej.

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna

Pacjent ma też prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej; najczęściej sprawują ją członkowie najbliższej rodziny, którzy nie tylko wspierają psychiczne chorego, ale też pomagają w karmieniu, utrzymaniu higieny, zmianie bielizny pościelowej. Osoby opiekującej się chorym dotyczą wszystkie porządkowe zakazy i nakazy obowiązujące odwiedzających (oprócz godzin wizyt).

Jeśli ordynator oddziału wyrazi zgodę, opieka może być świadczona całodobowo. Zgodę na opiekę przez całą dobę otrzymują najczęściej rodzice małych dzieci i dzieci trudno adaptujących się do szpitalnych warunków, a także pacjenci unieruchomieni, po zabiegach operacyjnych i w stanach terminalnych.

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego pozwala również na ograniczanie wizyt tych osób, z którymi pacjent nie chce się kontaktować.

Możesz ocenić ten artykuł: