Sprawność fizyczną można odzyskać w ramach rehabilitacji prowadzonej w warunkach ambulatoryjnych, domowych, ale także w szpitalu. W uzasadnionych przypadkach Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje pacjentowi kilkutygodniowy pobyt w szpitalnym oddziale rehabilitacyjnym.

Znajdź placówki:
Lekarz rodzinny (POZ) na NFZ
Poradnia kardiologiczna na NFZ
Poradnia reumatologiczna na NFZ

Na terapię w szpitalu kierowane są osoby, które wymagają kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowej opieki pielęgniarskiej. Skierowanie na rehabilitację w takim oddziale może wystawić lekarz posiadający kontrakt z NFZ.

W uzasadnionych przypadkach lekarz prowadzący rehabilitację przedłuża ją za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie mające na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej. Dzięki temu chory odzyskuje zdolność do pracy i poprawia się jego jakość życia.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa przeznaczona jest dla pacjentów, wymagających wszechstronnego postępowania usprawniającego i jednocześnie innych działań terapeutycznych, profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych.

Skierowania wystawiają lekarze specjaliści poszczególnych oddziałów, a w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych – lekarze poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.

Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie.

Czas trwania rehabilitacji - od trzech do sześciu tygodni.

Rehabilitacja pulmonologiczna

Ze świadczeń w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej mogą korzystać pacjenci w procesie leczenia powikłań lub przedłużających się chorób płuc i układu oddechowego.

Kierowane są tam osoby cierpiące m.in na przewlekłe nieżyty oskrzeli, rozedmę i pylice płuc, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc , przewlekłe śródmiąższowe choroby płuc z zaburzeniami wentylacji, astmę oskrzelową po zaostrzeniach, mukowiscydozę, stany po przebytym odoskrzelowym zapaleniu płuc.

NFZ finansuje czas rehabilitacji pulmonologicznej w szpitalu do trzech tygodni.

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja taka trwa do czterech tygodni - w przypadku zawału serca lub operacji wieńcowej lub zastawkowej; do dwóch tygodni - po koronaroplastyce (udrożnieniu naczyń wieńcowych), ostrym incydencie wieńcowym bez wykonania koronaroplastyki lub operacjach kardiochirurgicznych bez wykonania sternotomii (przecięcia mostka).

Usprawnianie przez sześć dni w tygodniu obejmuje działania ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, wtórną prewencję i rehabilitację.

Pacjent może także zostać skierowany na rehabilitację kardiologiczną z chorobami współistniejącymi. Wówczas może ona trwać do pięciu tygodni.

Na tę rehabilitację kierowani są chorzy bez powikłań pooperacyjnych lub po ich ustąpieniu. Termin przyjęcia do oddziału rehabilitacji uzgadniają między sobą lekarz oddziału szpitalnego z lekarzem kierującym.

Rehabilitacja neurologiczna

To rodzaj rehabilitacji dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, z podziałem na kategorie, w zależności od stanu pacjenta.

Pacjent może zostać skierowany np. na rehabilitację neurologiczną zaburzeń funkcji mózgu, rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych, obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe oraz na rehabilitację przewlekłą.

Rehabilitacja w zależności od kategorii może potrwać nawet do 16 tygodni.

Możesz ocenić ten artykuł: