Ubezpieczeni pacjenci, którzy z różnych powodów stracili część lub wszystkie swoje zęby, mogą liczyć - na określonych warunkach -na refundację protez stomatologicznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Znajdź placówki:
Poradnia stomatologiczna na NFZ

Jest wiele rodzajów protez stomatologicznych - w zależności od konstrukcji, wielkości, materiałów, z których są wykonane. Wszystkie wymagają indywidualnego dobrania, ponieważ każdy ma różny układ, rozmiar i rozstawienie zębów. Protezy dobierane są także ze względu na liczbę i rodzaj ubytków.

Rodzaje protez stomatologicznych

Ze względu na liczbę utraconych zębów można wyróżnić m.in. protezy całkowite i częściowe. Całkowite - odtwarzają cały łuk zębowy; stosowane są w przypadku utraty wszystkich zębów stałych. Z kolei częściowe protezy stosuje się w przypadku, gdy pacjent ma jeszcze część własnych zębów stałych, a ich stan pozwala na skuteczne leczenie i zachowanie w jamie ustnej.

Sztuczne szczęki można też podzielić ze względu na materiał, z jakiego zostały wykonane. Najczęściej sztuczne szczęki wykonywane są z akrylu. Ten rodzaj protez stomatologicznych może być refundowany przez NFZ.

W przypadku pacjentów uczulonych na akryl proteza może być wykonana także np. z nylonu.

Wykonywane są także protezy stomatologiczne z porcelany. Stosowane są one do odtwarzania niewielkich braków zębowych; ich założenie wiąże się ze szlifowaniem zębów sąsiadujących. Można je stosować tylko wtedy, gdy pozwalają na to pozostałe w jamie ustnej własne stałe zęby.

NFZ zapłaci za sztuczną szczękę we wskazanych przypadkach

W ramach NFZ co pięć lat o refundację mogą ubiegać się pacjenci, którzy z powodu bezzębności całkowitej wymagają protezy całkowitej w żuchwie lub w szczęce.

Raz na pięć lat pacjentowi należy się też refundacja uzupełnienia braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej, w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym.

Pacjentowi przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na dwa lata.

Możesz ocenić ten artykuł: