Od 1 stycznia 2015 roku zmienia się lista specjalistów, do których można rejestrować się bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Od nowego roku wymagane będzie skierowanie do dermatologa i okulisty. Natomiast wciąż nie jest potrzebne skierowanie do:
 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry.
Dodatkowo z obowiązku przedstawienia skierowania zwolnione są:
 • osoby chore na gruźlicę,
 • osoby zakażone wirusem HIV,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome ofiary działań wojennych,
 • osoby uzależnione (tylko w zakresie lecznictwa odwykowego),
 • żołnierze i weterani (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa).
Ponadto należy pamiętać, że w przypadkach nagłych świadczenia powinny być udzielane bez wymaganego skierowania.