1 stycznia 2015 roku zmieniła się lista specjalistów, do których można rejestrować się bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wymagane jest skierowanie do:

 • dermatologa,
 • okulisty.

Natomiast bez skierowania można udać się do:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry.

Dodatkowo z obowiązku przedstawienia skierowania zwolnione są:

 • osoby chore na gruźlicę,
 • osoby zakażone wirusem HIV,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome ofiary działań wojennych,
 • osoby uzależnione (tylko w zakresie lecznictwa odwykowego),
 • żołnierze i weterani (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa).

Ponadto należy pamiętać, że w przypadkach nagłych, świadczenia powinny być udzielane bez wymaganego skierowania.

Możesz ocenić ten artykuł: