Kiedy coś się dzieje ze zdrowiem, z coraz większym niepokojem obserwuje się kolejne symptomy. Zastanawiając się, co jest nie w porządku, powinno się udać do lekarza pierwszego kontaktu. W zależności od jego diagnozy lub poczynionych obserwacji może skierować pacjenta na badania, zastosować leczenie lub wystawić skierowanie do lekarza specjalisty.

Do jakiego lekarza skierowanie nie jest potrzebne?

Nie do każdego lekarza jest potrzebne skierowanie i w części przypadków, nie trzeba tracić czasu na to, by pozyskać je od lekarza rodzinnego. Można od razu zapisać się na wizytę. Bez skierowania można iść do:

Do którego lekarza jest potrzebne skierowanie,?

Jeśli chce się skorzystać z pomocy lekarskiej w ramach NFZ, do pozostałych, poza wymienionymi wyżej, specjalistów: kardiologa, endokrynologa, chirurga, ortopedy, dermatologa, alergologa itd. potrzebne jest skierowanie. Jednak dotyczy to sytuacji, kiedy nie jest to nagły przypadek, który wymaga natychmiastowej interwencji.

Skierowania w NFZ - infografika

Kto może uzyskać poradę bez skierowania?

Są grupy osób, które są zwolnione z konieczności posiadania skierowania. W świetle przepisów prawa są to:

  • osoby chore na gruźlicę,
  • osoby zakażone wirusem HIV,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • osoby represjonowane,
  • kombatanci,
  • niewidome ofiary działań wojennych,
  • osoby uzależnione (tylko w zakresie lecznictwa odwykowego),
  • żołnierze i weterani (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa).

Jak długo ważne jest skierowanie?

Co do zasady, skierowania są ważne bezterminowo lub do ustania przyczyny wystawienia. Jednak w przypadku zabiegów fizjoterapeutycznych skierowanie należy przedstawić w ciągu 30 dni od daty wystawienia.

Jak skorzystać z e-skierowania?

Od 2021 roku skierowania są wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Rejestrując się do specjalisty na podstawie e-skierowania podaje się 4-cyfrowy kod oraz numer PESEL. Dzięki temu nie ma konieczności dostarczania oryginału skierowania do placówki. Dzięki elektronicznemu dokumentowi nie występują pomyłki wynikające z nieczytelności ręcznie wypisanego dokumentu. Dodatkowo informacje o wystawieniu skierowania są przechowywane w Internetowym Koncie Pacjenta, co pozwala uniknąć problemów z ewentualnym zgubieniem skierowania (zawsze można się zalogować i sprawdzić kod e-skierowania).

Czy trzeba zapisać się do lekarza w najbliższej przychodni?

Na pomyślność leczenia i możliwość powrotu do zdrowia ma wpływ szereg czynników. Jednak w pierwszej kolejności ważna jest szybka i trafna diagnoza. Kiedy lekarz pierwszego kontaktu daje pacjentowi skierowanie, ten powinien poszukać lekarza specjalisty, który cieszy się dobrymi opiniami, a termin wizyty nie jest zbyt odległy. Nie zawsze trzeba zgłaszać się do najbliższej przychodni w okolicy. Warto natomiast przejrzeć ofertę różnych placówek i być może znaleźć szybki termin wizyty. Można również skontaktować się ze specjalistą podczas wizyty prywatnej, kiedy to nie jest potrzebne skierowanie i wizyta jest często od razu. Jednak w tym przypadku trzeba liczyć się z kosztami, które czasem wcale nie są małe.

Czy do lekarza przyjmującego odpłatnie należy mieć skierowanie?

Nie. Lekarze przyjmujący prywatnie zazwyczaj nie wymagają posiadania skierowania.

Jak sprawdzić jakie skierowania zostały mi wystawione?

W serwisie IKP (pacjent.gov.pl) znajduje się zakładka "skierowania". Tam znajduje się lista wystawionych skierowań wraz z ich statusem (wystawione, zarejestrowane, zrealizowane).

Możesz ocenić ten artykuł: