Kiedy coś się dzieje ze zdrowiem, z coraz większym niepokojem obserwuje się kolejne symptomy. Zastanawiając się, co jest nie w porządku, powinno się udać do lekarza pierwszego kontaktu. W zależności od jego diagnozy lub poczynionych obserwacji może skierować pacjenta na badania, zastosować leczenie lub wystawić skierowanie do lekarza specjalisty.

Do kogo skierowanie potrzebne nie jest?

Nie do każdego lekarza jest potrzebne skierowanie i w części przypadków, nie trzeba tracić czasu na to, by pozyskać je od lekarza rodzinnego. Można od razu zapisać się na wizytę. Bez skierowania można iść do:

Do którego lekarza jest potrzebne skierowanie, a kto nie musi go posiadać?

Jeśli chce się skorzystać z pomocy lekarskiej w ramach NFZ, do pozostałych, poza wymienionymi wyżej, specjalistów: kardiologa, endokrynologa, chirurga, ortopedy, dermatologa, alergologa itd. potrzebne jest skierowanie. Jednak dotyczy to sytuacji, kiedy nie jest to nagły przypadek, który wymaga natychmiastowej interwencji.

Poza tym jest grupa osób, które są zwolnione z konieczności posiadania skierowania. W świetle przepisów prawa są to:

  • osoby chore na gruźlicę,
  • osoby zakażone wirusem HIV,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • osoby represjonowane,
  • kombatanci,
  • niewidome ofiary działań wojennych,
  • osoby uzależnione (tylko w zakresie lecznictwa odwykowego),
  • żołnierze i weterani (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa).

Czy trzeba zapisać się do lekarza w najbliższej przychodni?

Na pomyślność leczenia i możliwość powrotu do zdrowia ma wpływ szereg czynników. Jednak w pierwszej kolejności ważna jest szybka i trafna diagnoza. Kiedy lekarz pierwszego kontaktu daje pacjentowi skierowanie, ten powinien poszukać lekarza specjalisty, który cieszy się dobrymi opiniami, a termin wizyty nie jest zbyt odległy. Nie zawsze trzeba zgłaszać się do najbliższej przychodni w okolicy. Warto natomiast przejrzeć ofertę różnych placówek i być może znaleźć szybki termin wizyty. Można również skontaktować się ze specjalistą podczas wizyty prywatnej, kiedy to nie jest potrzebne skierowanie i wizyta jest często od razu. Jednak w tym przypadku trzeba liczyć się z kosztami, które czasem wcale nie są małe.

Możesz ocenić ten artykuł: