Rodzice, którzy na etapie ciąży dowiadują się, że ich dziecko urodzi się śmiertelnie chore, potrzebują profesjonalnego wsparcia - zarówno medycznego jak i duchowego. Mogą je uzyskać w hospicjum perinatalnym.

Znajdź placówki:
Lekarz rodzinny (POZ) na NFZ
Poradnia ginekologiczna na NFZ
Poradnia położniczo-ginekologiczna na NFZ

Pod opiekę trafiają tu rodziny, gdy u płodu rozpoznano tzw. wadę letalną. To schorzenia, które bez względu na stosowane leczenie, prowadzą do zgonu w trakcie ciąży lub po narodzinach.

W Europie mało popularne

Hospicja perinatalne są popularne w Stanach Zjednoczonych. W Europie jest ich mało. Pierwszym w Polsce oferującym opiekę perinatalną było powołane w 1999 r. Hospicjum Perinatalne, działające przy Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Opieka w hospicjum jest bezpłatna.

Na konferencji poświęconej opiece paliatywnej lekarz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci Dariusz Kuć, uzasadniając potrzebę powstawania hospicjów perinatalnych, tłumaczył: rodzice, którzy dowiadują się, iż ich dziecko urodzi się śmiertelnie chore i może żyć kilka godzin, dni, tygodni zazwyczaj decydują się na aborcję. Część z nich jednak, ze względów światopoglądowych i religijnych, chce, by się ono urodziło i mają do tego prawo - podkreślał.

Jaką opiekę oferują?

Rodzice, objęci opieką perinatalną, mogą spotkać się z pediatrami, którzy przekażą im wiedzę na temat choroby dziecka, rokowań oraz tego, co może się wydarzyć po jego narodzinach. Przyszła matka może też skorzystać z opieki położnika i genetyka.

Oboje rodzice zostaną objęci specjalistyczną pomocą psychologiczną i duchową; zadaniem specjalistów jest przygotowanie rodziców na śmierć dziecka. Pracownicy hospicjum mogą umożliwić im kontakt z innymi rodzicami, których dziecko dotknięte jest wadą letalną.

– To bardzo ważne, aby w tym niezwykle trudnym momencie rodzice nie zostali sami z pytaniami i wątpliwościami - czytamy na stronie internetowej Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.

Opieka domowa

Jeśli stan dziecka po narodzinach jest na tyle dobry, że może ono być wypisane ze szpitala, pracownicy hospicjum pomagają w przygotowaniu domu i wyposażeniu go w sprzęt medyczny niezbędny do opieki nad noworodkiem.

Hospicja perinatalne zapewniają także noworodkowi opiekę paliatywną w formie domowej lub stacjonarnej. Polega ona na poprawieniu jakości życia nieuleczalnie chorych, głównie przez złagodzenie objawów choroby i eliminowanie bólu. Opieka paliatywna nie ma zadania zatrzymania procesu chorobowego.

Kobiety w ciąży mogą skierować do hospicjum perinatalnego lekarze - ginekolog prowadzący ciążę lub genetyk. Mogą one także zgłosić się same. Na pierwszą wizytę potrzebne jest skierowanie do Poradni Psychologicznej.

Możesz ocenić ten artykuł: