Od stycznia 2015 roku wchodzi w życie większość zmian z pakietu kolejkowego i onkologicznego (tzw. pakietu Arłukowicza). W artykule zebraliśmy listę najistotniejszych rzeczy, które zmieniają się od przyszłego roku. Warto się z nimi zapoznać, bo niestety kontakt ze służbą zdrowia prędzej czy później czeka każdego z nas.

Skierowania

Do tej pory wizyta u dermatologa i okulisty nie wymagała skierowania od lekarza rodzinnego. Od pierwszego stycznia takie skierowania będą potrzebne. Ten wymóg nie dotyczy osób, które zdążą zarejestrować się jeszcze w tym roku. Pełną listę specjalistów niewymagających skierowania można sprawdzić w odrębnym artykule.

Ponadto pacjenci będą zobowiązani do dostarczenia oryginału skierowania do przychodni w ciągu 14 dni roboczych od rejestracji. Ma to uniemożliwić zapisy do kilku poradni na to samo skierowanie.

Recepty

Lekarz będzie mógł wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia bez dokonywania osobistego badania pacjenta. Dodatkowo, od 1 stycznia 2016 możliwość wystawiania recept na takich zasadach uzyskają pielęgniarki i położne.

Pacjenci będą mogli przekazać placówce upoważnienia umożliwiające odbiór recept przez wybraną osobę. Również możliwe będzie złożenie oświadczenia pozwalającego na odbieranie recept przez dowolne osoby (bez szczegółowego wymieniania). Wspomniane dokumenty pacjent powinien złożyć osobiście w przychodni.

Wraz z umożliwieniem lekarzom wystawiania recept na podstawie dokumentacji medycznej, w praktyce zmiany te oznaczają, że np. schorowana osoba nie będzie musiała osobiście stawiać się do przychodni po receptę gdy skończą się jej leki na przewlekłe dolegliwości (taka osoba może wysłać do lekarza np. kogoś z rodziny).

Sprawdzanie długości kolejek

Od nowego roku ośrodki zdrowia będą przekazywały raz w tygodniu informacje o najbliższym wolnym terminie, na który pacjent może się zarejestrować. Do tej pory dane były przekazywane raz w miesiącu i nie zawierały informacji o wolnym terminie (tylko informacje o średnim czasie oczekiwania, który często odbiegał od rzeczywistości). Informacje o wolnych terminach będą publikowane przez NFZ i powinny ułatwić odnalezienie placówek z najkrótszymi kolejkami.

Pakiet onkologiczny

Leczenie po zdiagnozowaniu raka ma być szybsze i lepsze. Dużo materiałów na ten temat przygotowało Ministerstwo Zdrowia na stronie pakietonkologiczny.gov.pl. W publikowanych informacjach pominięto jednak jedną kwestię: cudów nie ma - krótsze kolejki dla pacjentów z podejrzeniem raka będą prawdopodobnie oznaczały dłuże kolejki dla pozostałych osób.

Szpital zapłaci za hotel?

Jeden z nowych przepisów mówi tak: "W przypadku gdy stan zdrowia świadczeniobiorcy wymaga wykonywania procedur medycznych stosowanych w leczeniu szpitalnym, ale nie wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach podmiotu leczniczego, świadczeniodawca zapewnia bezpłatnie na wniosek świadczeniobiorcy zakwaterowanie w innym miejscu, w którym świadczy się usługi hotelarskie [...]". W teorii ma to (chyba) służyć temu, że jak przyjedzie pacjent z obcego miasta na np. chemioterapię, to zamiast zostawać w czasie kuracji w szpitalu (gdzie koszt noclegu jest wysoki), pomiędzy zabiegami będzie mieszkał w tańszym hotelu. Tylko, że przepis nie mówi nic o tym, że taka osoba musi być “przyjezdna" - więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pacjent mieszkający zaraz obok szpitala naciągał świadczeniodawcę na niepotrzebne koszty. Również “procedury medyczne" pomiędzy, którymi pacjent może mieszkać w hotelu nie zostały zdefiniowane. “Procedurą medyczną stosowaną w leczeniu szpitalnym" można nazwać zabieg usunięcia zaćmy. Czy w przypadku gdy ktoś operację jednego oka ma dziś, a drugiego za 2 lata, to czy te 2 lata będzie mógł spędzić w hotelu na koszt szpitala?

Rejestracja w formie elektronicznej?

W nowej ustawie pojawił się obowiązek umożliwienia pacjentom m.in. rejestracji w formie elektronicznej do ośrodków zdrowia. Jednak okazuje się, że jest to jedynie modyfikacja istniejącego od kilku lat przepisu nakładającego wymóg prowadzenia elektronicznej rejestracji przez przychodnie. Niestety Narodowy Fundusz Zdrowia dotychczas nie egzekwował tego przepisu, więc nie zanosi się, żeby sytuacja miała się zmienić od przyszłego roku. Dodatkowo, w wielu przypadkach sens elektronicznej rejestracji (tj. z domu zza biurka) podważa obowiązek dostarczenia skierowania do przychodni w ciągu 14 dni od rejestracji.

Pozostałe zmiany

  • W przypadku gdy przychodnia zakończy współpracę z NFZ, oddziały wojewódzkie NFZ będą miały obowiązek informowania o tym pacjentów oraz przekazania informacji o alternatywnych miejscach udzielania świadczenia.
  • Doktoranci po ukończeniu studiów tak jak zwykli studenci również będą upoważnieni do korzystania ze świadczeń przez 4 miesiące po ukończeniu edukacji.
  • Lekarz rodzinny będzie mógł zlecać więcej badań (np. będzie mógł wystawiać skierowanie na gastroskopię i kolonoskopię).
Możesz ocenić ten artykuł: