Wspierają rozwój nauki w swoich dziedzinach, prowadzą działalność wydawniczą, organizują zjazdy i posiedzenia naukowe, upowszechniają efekty badań - to tylko niektóre aspekty działalności medycznych towarzystw naukowych.

Znajdź placówki:
Poradnia chirurgii ogólnej na NFZ
Poradnia stomatologiczna na NFZ
Poradnia kardiologiczna na NFZ

Jest ich w Polsce kilkadziesiąt. Korzenie najstarszych sięgają początków XIX wieku. Najstarszym, a zarazem najliczniejszym medycznym stowarzyszeniem naukowym jest Polskie Towarzystwo Lekarskie, które powstało w 1805 r. w Wilnie. Do towarzystw o długiej tradycji należą też Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej, które powstało w 1905 r. czy też Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, założone w 1927 r.

Towarzystwa integrują środowisko

W towarzystwach naukowych skupieni są lekarze niemal wszystkich specjalności - od alergologów, przez chirurgów, kardiologów, neurologów, okulistów, onkologów, po seksuologów, stomatologów czy urologów.

Swoje towarzystwa naukowe mają jednak nie tylko lekarze. Stowarzyszają się także farmaceuci, diagności laboratoryjni, mikrobiolodzy. Istnieje nawet Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, a jego członkiem może być każda osoba, której działalność zawodowa ma bezpośredni związek z praktyką kontroli zakażeń szpitalnych.

Towarzystwa medyczne dodatkowo zrzeszają się w Federacji Polskich Towarzystw Medycznych.

Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej dr Wacław Kuczmik powiedział w rozmowie, że towarzystwa naukowe głównie pomagają integrować środowisko.

– Jest to miejsce dyskusji i wypracowania pewnych standardów, także postępowania na przyszłość. Medycyna cały czas się rozwija, pojawiają się nowe metody terapii i takie miejsce służy wymianie doświadczeń i przekazywaniu wiedzy - powiedział portalowi.

Według niego część lekarzy traktuje przynależność do towarzystwa naukowego jako swoisty prestiż.

Czym zajmują się medyczne towarzystwa naukowe?

Towarzystwa medyczne stawiają sobie podobne cele. Głównie jest to: rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków towarzystwa, działanie na rzecz integracji środowiska, współpraca z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwego poziomu lecznictwa w danej dziedzinie medycyny, organizowanie badań oraz konferencji naukowych.

Towarzystwa prowadzą też i wspierają różne formy działalności szkoleniowej i edukacyjnej. Dlatego do ich zadań należy m.in. opracowywanie wytycznych diagnostyki i postępowania w przypadkach poszczególnych chorób.

Dr Kuczmik podkreśla jednak, że wytyczne towarzystw - podobnie jak wszelkie rekomendacje w medycynie - nie mogą być traktowane sztywno.

– Człowiek, medycyna, choroba nie da się opisać jak równanie w matematyce. Tutaj zawsze istnieje pewien margines niewiadomej. Standardy, zalecenia mają jedynie pomóc w podejmowaniu decyzji terapeutycznej - powiedział dr Kuczmik.

Do obowiązków członka towarzystwa naukowego należy: uczestniczenie w pracach towarzystwa, w organizowanych debatach, sympozjach naukowych, przedstawianie swoich opinii, udział w dyskusji.

– Obowiązkiem członka jest też oczywiście płacenie składek członkowskich – dodaje dr Kuczmik.

Wszystkie towarzystwa naukowe w Polsce, nie tylko medyczne, mają obecnie ten sam problem - nie ma zdefiniowanego prawnie pojęcia towarzystwa naukowego. Towarzystwa działają według ustawy o stowarzyszeniach z 1989 roku.

Możesz ocenić ten artykuł: