Dzięki systemom telemedycznym wykorzystującym łącza telefoniczne lub internetowe można przesłać do specjalistycznego ośrodka wyniki badań, np. rtg, ekg, tomografii komputerowej. Na tej podstawie lekarz może postawić diagnozę bez konieczności osobistej wizyty pacjenta nawet w odległym szpitalu lub gabinecie.

Znajdź placówki:
Poradnia kardiologiczna na NFZ
Tomografia komputerowa (TK) na NFZ
Poradnia stomatologiczna na NFZ

Według dyrektora Instytutu Kardiologii w Warszawie prof. Witolda Rużyłły telemedycyna to przyszłość ochrony zdrowia, dzięki której część konsultacji chorych będzie odbywać się na odległość, a pacjenci nie będą musieli przyjeżdżać do specjalistycznych ośrodków. Takie rozwiązanie obniży koszty diagnostyki oraz zwiększy dostępność pacjentów do usług medycznych.

Jak ocenia prof. Rużyłło, w Polsce jeszcze nie wszyscy lekarze są przekonani do telemedycyny, jednak nie ma od niej odwrotu.

Możliwości telemedycyny

Dzięki sieci telemedycznej istnieje m.in. możliwość transmisji danych na dowolną odległość, możliwa jest też telekonferencja i rozmowa "na żywo" kilku lekarzy. Np. oddaleni od siebie lekarze specjaliści - w jednym czasie na podstawie przesłanych im cyfrowo wyników badań - mogą podjąć decyzję dotyczącą zalecanej terapii lub zakwalifikowania pacjenta do zabiegu.

Telemedycyna umożliwia ponadto wirtualny udział w skomplikowanych operacjach poprzez obiór na żywo obrazu z oddalonego o kilkaset lub kilka tysięcy kilometrów szpitala.

Jednym z bardziej popularnych rozwiązań w zakresie telemedycyny jest udzielanie na odległość konsultacji przez radiologów. Niektóre szpitale wykonują też badania, np. rtg, a ich wynik przesyłają do lekarza, z którym mają umowę, aby je opisał.

Dzięki specjalnej aplikacji i przystawce pacjenci chorujący na serce mogą też przesyłać przez telefon zapisy ekg do szpitala. Możliwe jest też stałe monitorowanie np. ciśnienia pacjenta i systematyczne przesyłanie danych do wybranego ośrodka.

Telemedycyna lokalnie i światowo

Systemy telemedyczne rozwijają się w Polsce lokalnie np. w ramach współpracy szpitali w jednym województwie. Np. w Małopolsce karetki ratunkowe przesyłają wyniki badań ekg do szpitala, tak aby po przewiezieniu pacjenta do placówki personel był przygotowany do udzielenia konkretnego rodzaju pomocy.

Telemedycyna pozwala także na rozwój współpracy z placówkami za granicą. Dzięki temu specjaliści np. ze szpitala w Niemczech czy Francji mogą brać udział w konsylium i zdiagnozowaniu trudnego przypadku. Niektóre szpitale decydują się na stałą współpracę w takim zakresie.

Prawo a telemedycyna

Ponieważ jest to wciąż nowa dziedzina, w Polsce brakuje regulacji prawnych dotyczących usług telemedycznych. Według ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej lekarz powinien osobiście zbadać pacjenta przed orzeczeniem o stanie zdrowia lub podjęciem leczenia.

Nie ma bezpośrednich zapisów odnoszących się do sytuacji leczenia "na odległość", ale nie ma też bezpośredniego zakazu tego typu usług.

W ramach regulacji dotyczących systemów telemedycznych niezbędne jest także uregulowanie kwestii ochrony danych medycznych pacjentów z uwzględnieniem transgranicznych przekazów.

Szpitale i gabinety korzystające z telemedycyny - tak jak przy przetwarzaniu danych osobowych - mają obowiązek zagwarantować bezpieczne przetwarzanie danych wrażliwych.

Możesz ocenić ten artykuł: