Pomagają wrócić do równowagi psychicznej po traumatycznych przejściach związanych z chorobą czy operacją. W sytuacji kryzysowej wspierają pacjenta i jego rodzinę. Zespoły psychologów szpitalnych nie są standardem w polskich szpitalach - zapewnienie pomocy psychologicznej pacjentom zależy od dyrekcji placówki.

Znajdź placówki:
Poradnia psychologiczna na NFZ
Poradnia ginekologiczna na NFZ
Poradnia chirurgii ogólnej na NFZ

Cel działania szpitalnych zespołów psychologicznych, co do zasady, jest we wszystkich placówkach podobny – udzielić wsparcia. Inny jest jednak charakter potrzeb poszczególnych grup pacjentów.

Pomoc w sytuacji kryzysowej

Pomoc psychologiczną zapewnia m.in. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu. Zdaniem psychologów z działającego w placówce zespołu problemy, na jakie mogą natrafić pacjentki w okresie ciąży i po porodzie, "mogą wyzwalać intensywne reakcje stresowe". Takie zdarzenia to, m.in. urodzenie dziecka chorego, przedwczesny poród albo strata dziecka.

Zespół psychologów m.in. pomaga rodzicom po stracie dziecka w okresie prenatalnym lub okołoporodowym, a także wspiera rodziców oczekujących na narodziny dziecka chorego. Świadczy też pomoc psychologiczną personelowi zatrudnionemu w szpitalu.

Chorzy, którzy potrzebują wsparcia psychologa, mogą sami poprosić o taką pomoc, konsultacje zlecane są przez personel szpitala, sami psychologowie też starają się dotrzeć do pacjentów "będących w kryzysie".

Sytuacją kryzysową jest też niewątpliwie – jak podkreślają władze Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku - choroba dziecka. Pracujący w tej placówce zespół udziela wsparcia zarówno dzieciom, jak i rodzicom, by "pobyt w szpitalu nie pozostawił przykrych wspomnień mogących negatywnie wpływać na dalszy rozwój dziecka".

Wsparcie dla rodziców

Specjalista psychologii klinicznej Dagmara Krywda-Rybska, kierująca zespołem psychologów gdańskiego szpitala powiedziała, że pomoc psychologów obejmuje m.in. krótkie konsultacje dotyczące zaburzeń zachowania i emocji, zaburzeń afektywnych oraz problemów psychosomatycznych, jak np. bóle głowy, bóle brzucha, duszności.

Zespół sprawuje też opiekę psychologiczną nad pacjentami chorymi przewlekle i ich rodzinami.

– Ponieważ szpital Polanki zajmuje się m.in. leczeniem mukowiscydozy, naszym ważnym zadaniem jest też zapewnienie pomocy rodzicom na etapie rozpoznania u noworodka tej nieuleczalnej, genetycznej choroby. Jest to sytuacja kryzysowa. Rodzice są bowiem wtedy w pierwszej fazie szoku, niedowierzania i pewnym sensie żałoby - to jest strata wizerunku zdrowego, wyczekanego dziecka i wymagają szczególnego wsparcia – podkreśliła Krywda-Rybska.

Jako przykład ważnej działalności zespołu podaje też opiekę nad matkami, których dzieci z różnych powodów trafiły na oddział niemowlęcy. - One same, często jeszcze w połogu wymagają szczególnej troski, bo sytuacja często je przerasta – mówi psycholog.

Pomoc w przypadku operacji

Specyficzną grupę pacjentów szpitalnych tworzą też osoby oczekujące na skomplikowane operacje. Zespół psychologów pracuje z takimi pacjentami np. na Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana P II.

Jak informuje szpital, zespół "zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, przygotowaniem psychologicznym do operacji kardiochirurgicznej i rekonwalescencji pozabiegowej". W razie potrzeby opieką objęte są też rodziny pacjentów.

– Jest wielka potrzeba pomocy psychologicznej – podsumowuje Krywda-Rybska. - Ideałem byłoby, gdyby każdy szpital, nie tylko dziecięcy, posiadał takie wsparcie - ocenia.

Możesz ocenić ten artykuł: