Zabieg udrożnienia tętnicy wieńcowej ratuje życie zawałowców, jednak na tym nie kończą się zmagania chorego z chorobą wieńcową. One dopiero się zaczynają. Trzeba uniknąć kolejnego zawału.

Według ekspertów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, do których należą również polscy kardiolodzy, każdy zawałowiec po opuszczeniu szpitala powinien przestrzegać pięciu zaleceń, które mogą przedłużyć życie.

Zażywaj leki ratujące życie

Przede wszystkim trzeba zażywać leki przepisane przez lekarza. Większość chorych po zawale przez 12 miesięcy powinna przyjmować dwa preparaty przeciwpłytkowe zmniejszające ryzyko kolejnego ataku serca. Są to kwas acetylosalicylowy (nazywany aspiryną) oraz jeden z trzech farmaceutyków nazywanych antagonistami receptora adenozynodifosforanowego (ADP), czyli klopidogrel, prasugrel, tikagrelor.

Oprócz nich należy przyjmować beta blokery, inhibitory konwertazy oraz statyny, czyli farmaceutyki obniżające poziom cholesterolu we krwi. Leki te są rekomendowane przez wszystkie towarzystwa kardiologiczne – polskie, europejskie, jak i amerykańskie. Powinny być stosowane tak długo, dopóki zaleca je lekarz, wiele z nich do końca życie. Preparaty te na ogół nie są kosztowne - wiele z nich ma tańsze dostępne aptekach zamienniki.

Zmień styl życia

Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie prof. Janina Stępińska podkreśla, że poza farmakoterapią bardzo ważna jest zmiana stylu życia. Osoby uzależnione od nałogu muszą zaprzestać palenia papierosów. To drugie bardzo ważne zalecenie.

Trzecim zaleceniem jest regularna aktywność fizyczna, kontrola wagi ciała oraz ciśnienia tętniczego krwi. Czwarte zalecenie dotyczy odpowiedniej modyfikacja diety i kontrolowania poziomu cukru we krwi. Gdy jest on zbyt wysoki (przekracza 6,0 mmol/l na czczo), konieczne jest włączenie kolejnych leków, tym razem przeciwcukrzycowych. Leczenia wymaga również zbyt wysokie ciśnienie tętnicze krwi (gdy przekracza 140/90 mmHg).

Prof. Stępińska zaleca również, żeby wykonywać badania kontrolne, takie jak EKG, echo serca, przeprowadzać testy wysiłkowe oraz szczepić się przeciw grypie. To piąte zalecenie, równie ważne jak pozostałe.

Nie odstawiaj terapii

Kierownik III kliniki chorób wewnętrznych i kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Artur Mamcarz podkreśla, że leków przedłużających życie chorego nie wolno samemu odstawić. Niektórzy pacjenci przerywają leczenie, ponieważ dobrze się czują i wydaje się im, że leków już nie potrzebują. Zwykle po trzech miesiącach od zawału układ krążenia osiąga stan optymalny, ale to nie znaczy, że leczenie jest już niepotrzebne.

– Przerwanie terapii może doprowadzić do powstania zakrzepicy w stencie (wszczepianym podczas zabiegu udrażniania tętnicy) albo do kolejnego ataku serca - ostrzega specjalista.

Prof. Mamcarz podaje przykład pacjenta po zawale, który przed planowaną wizytą u stomatologa przestał zażywać lek przeciwpłytkowy, gdyż obawiał się krwawień. Już w trzeciej dobie po tym doszło u niego do zatrzymania krążenia. Na szczęście po raz kolejny udało się go uratować. Doszło jednak do poważnych powikłań: niedokrwienia mózgu i poważnej niewydolności serca.

W ramach akcji "Nie Zawal! Wybierz Życie" przygotowano poradnik dla pacjentów i ich bliskich, który stanowi kompendium wiedzy na temat leczenia i postępowania po zawale. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej akcji (www.niezawal.pl).

Możesz ocenić ten artykuł: