Logo NFZ

SPZOZ w Barcinie SPZOZ w Barcinie

Na dzień 03-12-2022 w Barcinie jest 1 placówka udzielająca na NFZ świadczenia psycholog.

W województwie kujawsko-pomorskim jest jeszcze 65 ośrodków, w których w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest psycholog. Kolejka w nich wynosi średnio 86 dni.