Logo NFZ

SPZOZ w Barcinie SPZOZ w Barcinie

Logo NFZ

Pałuckie Centrum Zdrowia

Na dzień 05-12-2021 w Barcinie jest 1 placówka udzielająca na NFZ świadczenia psycholog.

W województwie kujawsko-pomorskim jest jeszcze 67 ośrodków, w których w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest psycholog. Kolejka w nich wynosi średnio 59 dni.