Logo NFZ

NZOZ "Mój Lekarz"

Logo NFZ

NZOZ "Szpital Lipno"

Na dzień 07-12-2022 w Lipnie są 2 placówki udzielające na NFZ świadczenia psycholog. Średni czas oczekiwania to 26 dni. Najkrócej czeka się 0 dni, a u świadczeniodawcy z najdłuższą kolejką nabliższy wolny termin jest za 48 dni.

W województwie kujawsko-pomorskim są jeszcze 64 ośrodki, w których w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest psycholog. Kolejka w nich wynosi średnio 86 dni.