Rezonans Magnetyczny, Świdnica

Logo NFZ

SPZOZ w Świdnicy