1 września 2016 rusza program darmowych leków dla seniorów. Jego realizację PiS zapowiedział w kampanii wyborczej do sejmu w 2015 roku i uczynił z niego jedno z sztandarowych haseł wyborczych. U progu rozpoczęcia realizacji 75+ zdradzamy jak będzie wyglądać w praktyce.

Znajdź placówki:
Poradnia geriatryczna na NFZ
Lekarz rodzinny (POZ) na NFZ
Poradnia diabetologiczna na NFZ

Dla kogo?

Program darmowych leków obejmie wszystkich seniorów, którzy ukończyli 75 lat. Nie będzie żadnych kryteriów dochodowych. Jedynym warunkiem jest wiek. Według szacunków GUS będzie to ok. 2,7 mln osób.

Jak skorzystać z programu 75+?

Każdy obywatel Polski, który ukończył 75 la i posiada receptę oznaczoną "S", będzie mógł ją za darmo zrealizować w każdej aptece na terenie kraju. Warunkiem będzie okazanie dokumentu ze zdjęciem pozwalającego potwierdzić tożsamość i wiek kupującego.

Które lekarstwa będą darmowe?

Wykaz darmowych leków nie jest jeszcze znany. Zostanie opublikowany pod koniec sierpnia 2016. Według zapewnień płynących z Ministerstwa Zdrowia mają się na nim znaleźć przede wszystkim lekki na przewlekłe choroby charakterystyczne dla podeszłego wieku, m.in. na nadciśnienie, cukrzycę czy osteoporozę.

Wśród darmowych medykamentów nie będzie tych najtańszych, bo ich zakup nie jest obecnie dużym obciążeniem dla seniorów. Nie będzie także leków bardzo drogich, ponieważ w znaczący sposób ograniczyłoby to liczbę beneficjentów programu.

Na listę "S" trafią tylko wybrane leki z wykazu leków refundowanych. W większości będą to leki, za które pacjenci płacą obecnie 30% lub 50% ich ceny.

Wykaz darmowych leków będzie uaktualniany co kwartał. W zależności od tempa zużywania środków finansowych przeznaczonych na ten cel kolejne leki będą dopisywane lub usuwane z listy.

Kto będzie mógł wystawiać recepty z "S"?

Pacjentowi, który ukończył 75 lat, wystawić receptę na darmowe leki będą mogli wyłącznie jego lekarz rodzinny lub jego pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej (o ile posiada uprawnienia do wypisywania recept).

Takich uprawnień nie otrzymają specjaliści. Recepty na darmowe leki pacjent nie otrzyma także przy wypisie ze szpitala. Jak dotąd nie jasne jest, jak będzie to wyglądało w praktyce. Najprawdopodobniej specjaliści będą kierowali swoich pacjentów wraz ze wskazaniami leków z powrotem do lekarzy pierwszego kontaktu i dopiero ci wypiszą recepty z "S".

Ile zaoszczędzą seniorzy?

Wg. szacunków firmy monitorującej polski rynek farmaceutyczny IMS Health seniorzy objęci programem wydają na leki dostępne na receptę rocznie 2,6 mld zł, w tym 800 mln zł na lekki częściowo refundowane.

W 2016 roku rząd planuje przeznaczyć na ten cel 125 mln zł, a w 2017 roku 500 mln zł. W kolejnych latach finansowanie programu ma być zwiększane o ok. 15% rok do roku. Oznacza to, że każdy z seniorów 75+ zostanie wsparty średnio 12 zł miesięcznie w tym roku i średnio 17 zł miesięcznie w przyszłym.

17 zł stanowi jedynie ok. 20% tego, co seniorzy 75+ wydają miesięcznie na wszystkie lekarstwa na receptę, ale jest to aż 65% tego, co wydają na leki refundowane. W przyszłości seniorzy nie mogą liczyć na darmowy dostęp do wszystkich leków, ale scenariusz, gdzie bezpłatnie będą otrzymywać wszystkie leki z wykazu leków refundowanych wydaje się realny w perspektywie kilku lat.

Możesz ocenić ten artykuł: