Hospicjum domowe zapewnia opiekę nieuleczanie chorym w ich domach. Jest przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych – z chorobami nowotworowymi, a także innymi, które nie mają szans na wyleczenie. To także forma opieki dla osób w podeszłym wieku.

Znajdź placówki:
Fizjoterapia ambulatoryjna na NFZ
Fizjoterapia domowa na NFZ
Ośrodek rehabilitacji dziennej na NFZ

Domowa opieka paliatywno-hospicyjna jest finansowana przez NFZ. Hospicja domowe często prowadzone są przez organizacje pozarządowe.

Dla kogo hospicjum domowe?

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej mają na celu uśmierzanie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych. Świadczenia obejmują także wspomaganie rodzin chorych zarówno w czasie choroby, jak i po śmierci chorego.

Opieka w ramach hospicjum domowego przysługuje pacjentom z chorobami ujętymi w wykazie, który jest załącznikiem do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

W przypadku dorosłych są to m.in. nowotwory i choroby wywołane przez wirus HIV, w przypadku dzieci - np. nowotwory, choroby metaboliczne, całościowe zaburzenia rozwojowe, wrodzone wady rozwojowe, wrodzone choroby wirusowe.

Na co może liczyć pacjent?

Opieka realizowana w ramach hospicjum domowego obejmuje m.in. świadczenia udzielane przez lekarzy i pielęgniarki, leczenie bólu, opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną oraz bezpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego (np. kuli, balkoników, chodzików, wózków inwalidzkich, glukometrów, aparatów do pomiaru ciśnienia).

Świadczenia w hospicjum domowym przysługują na podstawie skierowania od lekarza. Opieką musi być objęty każdy pacjent w terminalnej fazie choroby. Opieka hospicjum domowego powinna rozpocząć się w dniu zgłoszenia lub w następnym dniu, po uzgodnieniu z pacjentem lub rodziną. Hospicjum domowe działa na obszarze średnio o promieniu do 30 km. W przypadku dzieci teren jest większy - do 100 km (czas dojazdu samochodem ok. 2 godzin).

Kto opiekuje się chorym

W ramach hospicjum domowego świadczenia realizują: lekarz, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, w zależności od potrzeb duchowny.

Personel jest do dyspozycji pacjenta siedem dni w tygodniu (także w święta), gotowy do udzielania porad telefonicznych i w razie potrzeby do złożenia wizyty w domu.

Opieka lekarska obejmuje nie mniej niż dwie wizyty w miesiącu, opieka pielęgniarska - w zależności od potrzeb, średnio są to trzy wizyty w tygodniu. Wizyty pozostałych członków zespołu ustala indywidualnie lekarz hospicjum.

W trosce o świadome i godne odejście

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe (SHD) działające głównie na terenie prawobrzeżnej Warszawy i okolicznych miejscowości podkreśla, że celem hospicjum jest stworzenie chorym warunków do spokojnego zakończenia życia we własnym domu.

Pracownicy stowarzyszenia starają się do końca walczyć, o jak najlepszą jakość życia swoich podopiecznych, pozwolić na świadome i godne odejście, a także wspierać ich najbliższych, by mogli towarzyszyć do końca.

Także Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci przekonuje, że celem opieki paliatywnej nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości.

W praktyce pomoc hospicjum polega - oprócz pielęgnacji, leczenia bólu i innych objawów choroby - na pomocy w rozwiązywaniu życiowych problemów, a także wykonywaniu codziennych czynności: wsparciu w opiece nad dziećmi, zakupach i pracach domowych.

Możesz ocenić ten artykuł: