W kwietniu tego roku zlikwidowano limity na wykonywanie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz na zabiegi usuwania zaćmy. Celem działań resortu zdrowia miało być zlikwidowanie kolejek na te świadczenia. Wprowadzenie reformy poskutkowało zwiększeniem dostępności wymienionych usług medycznych w większości województw.

Na konferencji prasowej w marcu bieżącego roku minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział zniesienie limitów na wybrane świadczenia zdrowotne. - Zdecydowaliśmy, że będziemy finansowali w sposób bezlimitowy część świadczeń, w tym: tomografię komputerową i rezonans magnetyczny oraz świadczenia z zakresu usuwania zaćmy - powiedział minister Szumowski. Ogłoszone zmiany weszły w życie 1 kwietnia.

Czy coś się zmieniło?

Placówki publicznej służby zdrowia są zobowiązane do bieżącego informowania Narodowego Funduszu Zdrowia o najwcześniejszym możliwym terminie udzielenia świadczenia (tj. informują ile czasu pacjent musi czekać od momentu rejestracji do wykonania zabiegu/badania). Analiza tych danych pozwoliła na ocenę efektów wprowadzonej reformy.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez portal SwiatPrzychodni.pl, do kwietnia 2019 roku średni czas oczekiwania na badanie rezonansem magnetycznym sięgał w niektórych województwach 250 dni. Krócej czekało się na wykonanie tomografii komputerowej – średni czas oczekiwania wynosił 67 dni. Najgorsza sytuacja miała miejsce w przypadku zabiegu usunięcia zaćmy, na którego wykonanie pacjenci zmuszeni byli czekać latami.

W skali całego kraju, po wejściu w życie reformy, średnie czasy oczekiwania zmalały. Po pięciu miesiącach od wprowadzenia zmian, kolejki na rezonans i tomografię skróciły się odpowiednio do 114 i 43 dni. Na zabieg usunięcia zaćmy średnio czeka się obecnie 246 dni.

Najbardziej zauważalna poprawa sytuacji nastąpiła w województwie opolskim. Czas oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy skrócił się o ponad 600 dni i obecnie wynosi ok. 200 dni. Kolejki na tomografię i rezonans skróciły się odpowiednio o 82% i 70%.

Nie wszędzie jest lepiej

Najsłabsze wyniki osiągnęło województwo lubuskie, gdzie na badanie rezonansem czeka się tyle samo, co przed usunięciem limitów, a na tomografię dłużej - średnio o 20 dni. Skróciły się natomiast kolejki na zabiegi usuwania zaćmy: z 253 dni w marcu do 127 dni w sierpniu.

Czy kolejki kiedyś znikną?

W skali kraju kolejki na badania diagnostyczne przy użyciu tomografu i rezonansu zmniejszyły się średnio o 35%, a na zabiegi usuwania zaćmy o ok. 48%. Autorzy raportu prognozują, że "jeśli tempo zmian zostałoby podtrzymane, kolejki na rezonans i tomografię zostałyby zlikwidowane w ciągu 9, a na operację usunięcia zaćmy w ciągu 5 miesięcy". Są to uśrednione prognozy ogólnopolskie.

Źródła

Możesz ocenić ten artykuł: