Osoby cierpiące na niewydolność nerek mogą korzystać z dializoterapii w ok. 300 działających w Polsce stacjach dializ. Większość z tych placówek realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Znajdź placówki:
Poradnia kardiochirurgiczna na NFZ
Poradnia chirurgii klatki piersiowej na NFZ
Poradnia chirurgii ogólnej na NFZ

Dializoterapia to leczenie zastępujące funkcję nerek w przypadku ich krótkotrwałej lub przewlekłej niewydolności. Obecnie stosowane metody leczenia to hemodializa i dializa otrzewnowa.

Dializoterapia to leczenie długotrwałe, prowadzone często do końca życia, chyba że przeprowadzony zostanie przeszczep nerki. Obecnie w Polsce dzięki dializom żyje kilkanaście tysięcy osób.

Dializoterapia, czyli oczyszczanie krwi

Hemodializa (dializa pozaustrojowa) polega na przepuszczeniu krwi pacjenta przez aparat dializacyjny, w którym odbywa się oddzielenie toksycznych produktów przemiany materii od krwi (krew wraca do pacjenta, a toksyny pozostają w aparacie). Procedura ta przeprowadzana jest wyłącznie w stacjach dializ oraz niektórych szpitalach.

Z kolei dializa otrzewnowa to rodzaj leczenia, które jest prowadzone w domu przez pacjenta, zwana jest również dializą domową.

W tej metodzie wykorzystuje się błonę otrzewnej wyściełającą od wewnątrz jamę brzuszną jako półprzepuszczalną błonę dializacyjną. W błonie tej znajdują się malutkie otwory, które spełniają rolę filtracyjną. Dzięki temu szkodliwe produkty przemiany materii mogą być usuwane z organizmu.

Aby tak się stało, do jamy brzusznej wprowadza się specjalnie przygotowany płyn dializacyjny. Wymaga to założenia stałego dostępu poprzez cewnik, który umożliwia swobodne wprowadzanie i wyprowadzanie płynu z otrzewnej.

Hemodializa tylko w stacji dializ

Zabiegi hemodializy są wykonywane wyłącznie w stacjach dializ. W stacji dializ ustalany jest dla pacjenta plan zabiegów, które wykonywane są najczęściej trzy razy w tygodniu i trwają ok. pięciu godzin.

W przypadku okresowego pobytu poza miejscem zamieszkania pacjent może uzyskać dializę w dowolnej innej stacji dializ. Konieczne jest jednak wcześniejsze skontaktowanie się z wybraną stacją dializ i uzgodnienie, czy placówka przyjmie pacjenta oraz ustalenie terminów i harmonogramu dializ.

Stacja dializ, podpisując z NFZ umowę na prowadzenie dializoterapii, zobowiązuje się także do zapewnienia pacjentowi transportu do stacji i z powrotem do miejsca zamieszkania, bez względu na stan pacjenta.

Jak zostać pacjentem stacji dializ

Kwalifikacja do leczenia jest wykonana w stacji dializ, skierowanie do niej wystawia lekarz specjalista oraz lekarz pierwszego kontaktu.

W przypadku przewlekłego leczenia pacjent ma wykonywany w oddziale chirurgicznym zabieg wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej, czyli połączenia tętnicy z żyłą, w taki sposób, by krew z tętnicy płynęła do żyły. Tak przygotowaną żyłę można wielokrotnie nakłuwać.

Ośrodek dializujący wykonuje też niezbędne dla prowadzenia terapii badania diagnostyczne, w tym ocenę pod kątem ewentualnego przeszczepu nerki.

Możesz ocenić ten artykuł: