Tytuł lekarza dentysty w Polsce można uzyskać po ukończeniu pięcioletnich studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym w jednej z uczelni medycznych.

Znajdź placówki:
Poradnia stomatologiczna na NFZ
Poradnia protetyki stomatologicznej na NFZ
Poradnia kardiochirurgiczna na NFZ

– Młody człowiek, który myśli o zostaniu stomatologiem, powinien doskonale zdać maturę, ponieważ na ten kierunek studiów co roku jest bardzo dużo chętnych kandydatów - podkreśla wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Anna Lella.

Według ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 r. lekarz dentysta upoważniony jest do leczenia schorzeń zębów, jamy ustnej oraz obszaru twarzoczaszki i okolic przyległych.

Nowe regulacje

W 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy. Nowe przepisy zmieniły system kształcenia medyków, w tym lekarzy dentystów.

W myśl nowych przepisów został zmodyfikowany program studiów dla osób, które rozpoczęły naukę po 31 września 2012 r.. Zlikwidowano podyplomowy staż lekarski, a Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (LDEP), zdawany po zakończeniu stażu, zastąpiono Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Końcowym. Można do niego przystąpić na piątym roku studiów, nie mając jeszcze dyplomu. Bez zmian pozostała forma egzaminu, czyli kilkaset zadań testowych z odpowiedziami do wyboru.

Jak oceniła Anna Lella, w trakcie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym bardzo ważny jest aspekt praktyczny.

W związku z likwidacją stażu podyplomowego, który odbywali absolwenci uczelni medycznych, program studiów został tak zmieniony, aby w ciągu pięciu lat kształcenia student miał jak najwięcej praktyki. Na piątym roku studiów program przewiduje dwusemestralne praktyczne nauczanie.

Możliwości rozwoju dla stomatologów

Po ukończeniu stomatologii lekarze dentyści mogą wybrać jedną ze specjalizacji:

  • chirurgia stomatologiczna;
  • chirurgia szczękowo-twarzowa;
  • ortodoncja;
  • periodontologia;
  • protetyka stomatologiczna;
  • stomatologia dziecięca;
  • stomatologia zachowawcza z endodoncją;
  • zdrowie publiczne;
  • epidemiologia.

Zrobienie specjalizacji trwa - zależnie od jej rodzaju - od trzech do sześciu lat.

Możesz ocenić ten artykuł: