Finansowanie świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej opiera się na stawce kapitacyjnej dla lekarza POZ, czyli stałej stawce miesięcznej za każdego pacjenta, który jest przypisany do danego lekarza.

Znajdź placówki:
Lekarz rodzinny (POZ) na NFZ
Poradnia diabetologiczna na NFZ

Podstawowa opieka zdrowotna to świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Są wykonywane przez lekarza POZ (rodzinnego), pielęgniarki i położnej POZ, w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Jeden lekarz i nie więcej niż 2750 pacjentów

Każdy pacjent powinien dokonać wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poprzez złożenie w placówce ochrony zdrowia deklaracji wyboru konkretnego lekarza. Liczba pacjentów objętych opieką przez jednego lekarza POZ nie powinna przekraczać 2750 osób.

Za tak przypisanych do siebie pacjentów lekarz POZ otrzymuje stawkę kapitacyjną za świadczenia wykonywane na rzecz pacjenta. Stawka ta obejmuje koszty udzielanych świadczeń, wizyt, także domowych, ale także koszty badań diagnostycznych należących do zakresu zadań lekarza POZ.

Lekarz POZ jest uprawniony do prowadzenia listy pacjentów wyłącznie u jednego świadczeniodawcy realizującego umowę o udzielanie świadczeń lekarza POZ.

Ile wynosi stawka kapitacyjna

Stawka kapitacyjna jest korygowana w zależności od grupy wiekowej pacjenta lub choroby przewlekłej.

Podstawowa stawka kapitacyjna wynosi 8 zł za miesiąc. W przypadku pacjentów leczonych na cukrzycę lub choroby układu krążenia jest ona potrójna, jednak liczba porad lekarskich udzielonych w związku z leczeniem tych chorób to minimum jedna na kwartał.

W przypadku dzieci do 6 roku życia - stawka kapitacyjna jest podwójna, zaś pacjentów od 7 do 19 roku życia - jest większa o 20 proc.

Podwójna jest także stawka za pacjentów powyżej 65. roku życia. Z kolei za pacjenta, podopiecznego Domu Pomocy Społecznej lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej czy resocjalizacyjnej – stawka podstawowa mnożona jest przez 2,5.

Lekarz POZ podpisuje umowę z NFZ na świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, na podstawie której rozlicza się z Funduszem i przesyła sprawozdania dot. m.in. liczby zadeklarowanych pacjentów oraz faktycznie zrealizowanych świadczeń.

Plany resortu zdrowia i NFZ

Resort zdrowia oraz NFZ zapowiadały, że planują zmianę sposobu finansowania lekarzy POZ tak, aby odejść od finansowania wyłącznie na podstawie stawki kapitacyjnej i przejść na system mieszany.

Lekarz miałby otrzymywać stałą stawkę za każdego zadeklarowanego pacjenta, ale dodatkowo także konkretne stawki za faktycznie zrealizowane świadczenia, np. dodatkowo opłacane miałyby być np. bilanse zdrowia dzieci lub porady w profilaktyki otyłości. Wprowadzenie takich zmian wymaga jednak szerokich konsultacji ze środowiskiem lekarzy.

Możesz ocenić ten artykuł: